Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Ferie for lærlinge og elever

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. I den nye ferielov videreføres elevers særlige rettigheder. På grund af den nye ferielovs regler om samtidighedsferie, bør virksomheden være særligt opmærksom på reglerne om elevers ret til ferie, herunder optjening, tildeling og afholdelse.

Hvem er omfattet?

Ferielovens særlige regler for elever gælder både for elever og lærlinge, som har en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser. Nedenfor bruges alene betegnelsen elever.

Optjening og tildeling

Det er udgangspunktet, at en elev optjener 2,08 dage pr. måned ligesom alle andre medarbejdere (§ 5).

Derudover tildeles elever betalte feriedage i det omfang, de ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse (§ 42).

Selv om elever både optjener feriedage og kan få tildelt feriedage, kan antallet af feriedage ikke overstige 25 dage på et ferieår (1. september til 31. august). Det skyldes, at eleven kun tildeles feriedage i det omfang, eleven ikke selv har optjent ret til betalt ferie.

Ferielovens særlige regler for elever indebærer, at elever, der har en uddannelsesaftale, har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter elevtiden er begyndt.

Derudover kan elever have ret til et nærmere bestemt antal ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, hvor deres ansættelsesforhold begynder. Det afhænger af starttidspunktet for uddannelsesaftalen.

De særlige elevrettigheder kan også have betydning, hvis en elev ikke optjener ferie på grund af for eksempel ulønnede barselsperioder, ulønnede orlovsperioder, overenskomstmæssige hjemsendelsesperioder mv. I de nævnte situationer vil en almindelig medarbejder ikke optjene betalt ferie, men elever vil stadig skulle tildeles dagene efter de særlige regler om elever (§ 42).

Afholdelse

Ferielovens særlige regler for elever indebærer i praksis, at eleven vil have ret til betalt ferie, uden at ferien er optjent (eller vil kunne nå at blive optjent).

Holder en elev således ferie efter de særlige elevrettigheder, betyder det eksempelvis, at en elev, som starter den 1. oktober 2020 allerede kan afholde 5 ugers betalt ferie med det samme. Det betyder også, at en elev, som starter den 1. april 2021 allerede kan bruge 3 ugers ferie fra 1. maj 2021.

Elevers ret til at holde betalt ferie, uden at ferien er optjent, er ikke det samme som ferie på forskud, idet ferie på forskud indebærer en adgang til eventuel modregning ved fratrædelse. Der kan ikke modregnes over for eleven, hvis eleven ved fratræden har afholdt mere ferie, end eleven har optjent.

Uanset hvornår og hvordan eleven afholder ferie, kan eleven aldrig som beskrevet ovenfor, afholde mere 5 ugers ferie.

Optjent ferie efter ferielovens § 5 afholdes før eventuel tildelt ferie efter ferielovens § 42.

Reglerne

Ferieloven
For medlemmer

I dybden med ferie for lærlinge og elever

Få blandt andet svar på, hvordan elevers løn under ferie fastsættes, hvilke regler der gælder, når en elev fratræder, og få styr på forskellen på reglerne for elevers ret til ferie ud fra ansættelsestidspunktet.

Gå i dybden

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.