Vi rådgiver dig

Feriefridage til lærlinge og elever

Feriefridage er betalte fridage ud over de 5 ugers ferie, der følger af ferieloven. Elever og lærlinge har ret til feriefridage i henhold til reglerne i uddannelsesområdets overenskomst. Feriefridagene kaldes i det daglige også for ”den 6. ferieuge”.

Ret til feriefridage

Overenskomstdækkede medarbejdere, herunder elever og lærlinge, har ret til et antal feriefridage. I langt hovedparten af overenskomsterne er der tale om 5 feriefridage pr. ferieår. Eleven eller lærlingen skal i langt de fleste overenskomster have opnået en vis anciennitet for at have ret til feriefridage.

Virksomheden placerer feriefridagene

Det er virksomheden, der fastlægger, hvornår eleven eller lærlingen skal holde sine feriefridage. Feriefridagene skal varsles med mindst 1 måneds varsel på samme måde som restferie.

Betaling på feriefridage

De fleste medarbejdere, herunder elever og lærlinge, får løn på feriefridage. Lønnen beregnes på samme måde som sygeløn. Det vil sige en betaling svarende til det lidte indtægtstab. Efter de fleste overenskomster behandles lønnen på feriefridage som almindelig løn, og der skal derfor beregnes pension, feriepenge og fritvalgsbidrag af beløbet.

Om der skal betales feriegodtgørelse og ferietillæg af lønnen på feriefridage, afhænger af den enkelte overenskomst. Hvis ikke der betales feriegodtgørelse og ferietillæg, vil der heller ikke skulle betales fritvalgsbidrag af lønnen på feriefridage.

I nogle overenskomster får medarbejdere ikke løn på feriefridage, men får i stedet betaling fra deres fritvalgskonto.

Ikke-afholdte feriefridage kan ikke overføres, men kan udbetales

Feriefridage kan ikke overføres. Hvis eleven eller lærlingen ikke har holdt alle sine feriefridage inden for den relevante periode, hvor feriefridagene skal holdes, kan pågældende have krav på kompensation. Reglerne i den enkelte overenskomst afgør, hvornår medarbejderne har ret til kompensation og hvad størrelsen af kompensationen er.

Feriefridage kan fravælges til fordel for indbetaling til fritvalgskonto

På nogle overenskomster er der mulighed for at fravælge sine feriefridage og få dem indbetalt på en fritvalgskonto. Kontakt DI, hvis du har brug for hjælp.

Læs mere: Feriefridage - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter