Helligdage og overenskomstmæssige fridage

Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Derudover har medarbejderne fri på overenskomstmæssige fridage, som afhænger af overenskomsten og de forskellige typer medarbejdere.

Fri på helligdage og overenskomstmæssige fridage

Medarbejderne har som udgangspunkt fri på helligdage. Derudover har medarbejderne fri på overenskomstmæssige fridage, som afhænger af overenskomsten og de forskellige typer medarbejdere.

Fridage på overenskomst

I kan her få et overblik over helligdage og overenskomstmæssige fridage for:

 • Timelønnede under Industriens Overenskomst
 • Funktionærer
 • Butiksansatte
 • Ledere

Helligdage for alle typer medarbejdere

Følgende dage er helligdage for alle typer medarbejdere:

 • Nytårsdag 
 • Skærtorsdag 
 • Langfredag
 • Påskedag
 • 2. påskedag 
 • Kristi Himmelfart 
 • Pinsedag
 • 2. pinsedag 
 • 1. og 2. juledag.

Medarbejdere på Industriens Overenskomst

Medarbejdere, der er omfattet af Industriens Overenskomst, har som udgangspunkt fri på ovenstående helligdage.

Herudover er følgende dage fridage efter overenskomsten:

 • 1. maj 
 • Grundlovsdag 
 • 24. december.

Fridagene regnes fra klokken 06.00 eller fra normal daglig arbejdstids begyndelse til samme tidspunkt næste dag.

Kortere ugentlig arbejdstid

Den ugentlige arbejdstid skal reduceres forholdsmæssigt med 1/5 af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, når en af ovennævnte helligdage eller overenskomstmæssige fridage falder på en af ugens 5 første hverdage.

For fuldtidsbeskæftigede medarbejdere betyder det, at medarbejderne skal have reduceret deres arbejdstid samt det antal timer, der betales løn for, med 1/5 af 37, altså 7,4 time i uger, hvor der falder ”fridag” på en af ugens 5 første hverdage.

For medarbejdere der har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der er kortere end 37 timer betyder det, at de skal have reduceret arbejdstiden med 1/5 af den aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Dette gælder både, hvis den helligdagen eller den overenskomstmæssige fridag falder på en normal arbejdsdag og på en normal ugentlig fridag.

Arbejdstiden skal også reduceres for medarbejdere, der f. eks. arbejder 37 timer fra mandag til og med torsdag og normalt har fri om fredagen, hvis fridagen falder på en fredag.

For medarbejdere, der ikke har deres normale arbejdstid placeret med det samme antal timer (7,4 ved fuldtidsarbejde) på ugens 5 første hverdage, er det derfor ikke tilstrækkeligt ”blot” at give medarbejderne fri på de dage, hvor en ”fridag” falder på en af deres arbejdsdage.

I de tilfælde hvor arbejdstiden ikke er fordelt ligeligt på ugens fem første hverdage (7,4 time pr. dag ved fuldtidsbeskæftigelse), bliver man derfor nødt til at finde ud af, hvilke dage reduktionen så skal finde sted, og hvad der eventuelt skal ske skal ske, hvis medarbejderen får for mange eller få timer fri den pågældende dag.

Der står i overenskomsten, at manglende eller overskydende timer i uger med søgnehelligdage, feriedage eller overenskomstmæssige fridage kan placeres på andre arbejdsdage. DI anbefaler, at I i god tid danner jer et overblik over virksomhedens produktionsbehov og herefter tilrettelægger arbejdstiden, så den imødekommer produktionsbehovet.

I det tilfælde at de manglende eller overskydende timer placeres en anden dag, skal det ændres jf. overenskomstens regler.

For medarbejdere, der indgår i skifteholdsarbejde, jf. overenskomstens § 15 skal arbejdstiden også reduceres med 1/5. Søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage er dog ikke fridage for skifteholdsmedarbejdere, men virksomheden skal betale tillæg, jf. overenskomstens § 15, stk. 6, med mindre andet er aftalt.

Betaling for fridage

Medarbejderne kan vælge, at der i forbindelse med fridage, hvor der altså ikke betales løn, skal udbetales et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen.

Tillæg for arbejde på en helligdag og overenskomstmæssig fridag

Hvis en medarbejder skal arbejde på en helligdag eller en overenskomstmæssig fridag, skal vedkommende have et tillæg. 

Lærlinge

Lærlinge, der er omfattet af lærlingebestemmelserne under Industriens Overenskomst, har også fri på ovennævnte dage. De modtager fuld løn på fridagene.

Voksenlærlinge, som aflønnes efter Industriens Overenskomst (§ 22), har fri på ovennævnte dage, men modtager ikke løn på fridagene. Voksenlærlinge skal i stedet behandles som ”almindelige medarbejdere” jf. ovennævnte.

Hvis virksomheden forlanger, at lærlingen arbejder på en af de ovennævnte dage, skal virksomheden betale samme tillæg som for ”almindelige” medarbejdere jf. ovennævnte.

Funktionærer

Helligdage er hele fridage for funktionærer. Funktionærer betales fuld løn på fridagene.

1. maj er en normal arbejdsdag for funktionærer.

24. december er for funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, en hel fridag. 

Grundlovsdag er som udgangspunkt en almindelig arbejdsdag, men mange virksomheder har kutymer for en hel eller halv fridag.

For funktionærer omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst er grundlovsdag en hel fridag.

Medarbejdere på byggeriets overenskomster

Oversigt over fridage og søgnehelligdage på byggeriets overenskomster

Butiksansatte

I forbindelse med lukkelovens bortfald 1. oktober 2012 trådte en særlig aftale i Landsoverenskomst for butikker i kraft, som regulerer, hvordan butikkerne skal kompensere medarbejderne på helligdage og overenskomstmæssige helligdage, hvis de skal på arbejde på disse dage:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • Kristi Himmelfart
 • 2. pinsedag
 • 1. og 2. juledag
 • 24. december
 • Grundlovsdag 
 • Nytårsaftensdag fra det tidspunkt, hvor butikken lukker tidligere end normalt på denne ugedag.

Nedenfor finder du link til et overblik over disse dage.

Ledere

Ledere, der er omfattet af "Lederaftalen", følger den arbejdstid, der gælder inden for det arbejdsområde, hvor de er ledere, medmindre andet er aftalt. 

Det betyder for eksempel, at en værkfører for medarbejdere, der har fri 1. maj, også har fri 1. maj.

Publikationer

Årlig arbejdstid på Industriens Overenskomst - Oversigt over søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage

Download

Publikationer

Feriefridagsskema - byggeoverenskomster

Download

Publikationer

Fridage og helligdage - Fællesoverenskomsten m.fl.

Download
For medlemmer

I dybden med helligdage og overenskomstmæssige fridage

Få svar på, hvordan timelønnede, lærlinge, skifteholdsarbejdere og weekendarbejdere på Industriens Overenskomst skal betales for at arbejde på helligdage og overenskomstmæssige fridage, hvilke dage er helligdage og overenskomstmæssige fridage for funktionærer eller for butiksansatte – og meget mere.

Artikel opdateret den 25.03.24

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.