Mærkedage og begravelse

Medarbejdere har i udgangspunktet ikke ret til at få fri for at tage til begravelse i arbejdstiden eller til at få løn under fraværet. Det kan være kutyme i mange virksomheder alligevel at give fri.

Der eksisterer ikke en generel ret for medarbejderne til at få fri til at gå til begravelse i arbejdstiden eller til at få løn under fraværet.

De fleste virksomheder giver dog medarbejderne lov til at holde fri for at deltage i begravelser.

Deltagelse i kollegas begravelse

I enkelte overenskomster har medarbejderne ret til at deltage i eksempelvis kollegaers begravelse, hvor virksomheden ikke kan modsætte sig en rimelig repræsentation.

Betaling

Virksomheden har ikke pligt til at betale for den tid, en medarbejder deltager i en begravelse, medmindre der lokalt er indgået en aftale herom.

Dette er blandt andet tilfældet i Industrens Overenskomst.

Artikel opdateret den 10.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter