Læge, jordemoder og fødselsforberedelse

En gravid medarbejder har ret til fravær, når hun skal til forebyggende graviditetsundersøgelser, herunder læge og jordemoder, og det ikke er muligt at få placeret undersøgelserne uden for arbejdstiden.

Ifølge barselsloven har medarbejderen krav på dagpengesatsen under fraværet. Arbejdsgiveren er herefter forpligtet til - uden refusionsmulighed – at afholde udgifterne svarende til dagpengesatsen i forbindelse med medarbejderens fravær.

Dette udgangspunkt kan dog være fraveget ved overenskomst, individuelle kontraktforhold eller i virksomhedens personalehåndbog. Undersøg derfor altid, hvad der står i jeres personalehåndbog, mv. 

Af administrative hensyn vælger mange virksomheder alligevel at betale fuld løn til deres gravide medarbejdere, når de er til forebyggende graviditetsundersøgelser.

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent

Artikel opdateret den 01.04.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter