Maritim ekspert med fokus paa finansiering og risikoanalyse samt EU erfaring.
Jeg har bl.a. 5 aars international bestyrelses erfaring indenfor risk management og asset backed finance qua min deltagelse i DVB Banks investment funds (SIIM 1 og SIIM 2) bestyrelser fra september 2013 til august 2018, hvor vi investerede i flere forskellige skibstyper som vi chartrede ud og solgte naar markedscyklus var favorabel set i forhold til den forventede fremtidige udvikling. Jeg bidrog med finansiel risk management, markedsanalyse, teknisk vurdering af skibe (ogsaa set i forhold til forventet fremtidig SDG regulering) - baade operationelt, men ogsaa med de mellem- og langsigtede strategiske briller. Alle i bestyrelsen var aktive bestyrelsesmedlemmer og vi traf ofte afgoerende beslutninger i et kraevende og udfordrende marked.
Jeg har generelt omfattende analytisk og finansiel erfaring paa alle niveauer (senest som Managing Director i DVB Bank - tysk shipping bank, og foer det som analysechef i Maersk Broker i en laengere periode), og jeg er i dag i gang med at opbygge erfaring og netvaerk i det internationale politiske system qua mine seneste 3 aar i det danske udenrigsministerie og nu som sekunderet national ekspert i hjertet af EU - EU kommissionen, som jeg laerer at kende indefra.