Mit fokus er på den strategiske retning. Jeg arbejder aktivt gennem en motiverende ledelsesstil med inddragelse, involvering og
meningsskabelse. Jeg er nærværende og lytter, og trives bedst med at indgå i ambitiøse teams – uanset om det er direktioner eller bestyrelser. Et godt arbejdsmiljø og den gode arbejdsplads fylder meget i min moderne ledelsestilgang.

Mere konkret kan jeg bl.a. bidrage med
- Strategi- og organisationsudvikling samt forandringsprocesser herunder forandringsledelse og eksekvering
- Optimering af finansieringsmuligheder/nye indtægtskilder bl.a. finanslov, andre statslige finansieringsmuligheder, fundraising og øvrige nye indtægtskilder
- Digital forandring og udnyttelse af digitaliseringens muligheder - internt og ud mod kunder/medlemmer
- Beslutningsprocesser herunder politiske beslutningsproceser i stat og kommuner
- Internationale forhandlinger