I en bestyrelse bidrager jeg til, at bestyrelsesarbejdet konstant har fokus på at skabe værdi for virksomheden og ledelsen. Selvfølgelig skal der være styr på formalia og rapportering, men den sande værdi skabes ved at vende dagsordenen om, så at vi når de strategiske spørgsmål, før vi kommer til rapporteringen.