Grøn omstilling er et af de emner, jeg har arbejdet med i flere år i Envotherm, men også som medlem af bestyrelserne i MUDP og Dansk Miljøteknologi.
Netværk - etablering af samarbejder mellem virksomheder og brancher - tror jeg på er effektiv efteruddannelse for ejerledere og andre ledere. Det har jeg arbejdet med i bestyrelserne i Fremstillingsindustrien, DI Sønderjylland, Gronet og som formand for udvalget for SMV´er i DI.
Udvikling i virksomheder og organisationer en forudsætning for vækst. det har jeg arbejdet med i Vækstteamet Vand, Bio- og Miljøløsninger under Erhvervs- og Vækstministeriet, Disruptionrådet og Genstartsteamet for eksport.
Min baggrund som ledende revisor hos KPMG gennem 12 år gør, at jeg naturligt har et vågent øje på økonomien, risikoen og interne kontroller i de virksomheders/organisationers bestyrelser jeg sidder i.
En af mine styrker er, at intet er umuligt - og at finde løsninger.