I bestyrelsesarbejdet kan jeg især bidrage med:

  • Sparring om strategiske prioriteringer, muligheder og udfordringer
  • Tilrettelæggelse af arbejdet med politisk interessevaretagelse, der kan skabe lovgivningsmæssige forandringer
  • Inspiration til arbejdet med diversitet og inklusion, der kan føre til bedre bundlinije, bedre produktudvikling og bedre trivsel

Jeg kan supplere en bestyrelse med et nyt og anderledes blik og bidrage til værdiskabelse når mange forskellige kompetencer er sammen. Det er mit mål at være en aktiv og ligeværdig sparringspartner for direktionen. Jeg er udviklingsorienteret og er motiveret af at forløse strategiske muligheder.

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter