Vi rådgiver dig

Skab balance i hybridarbejdet

Hvis hybridarbejdet skal lykkes, skal der skabes den rette balance mellem virksomhedens fysiske rum, strukturen i arbejdet og det sociale liv på arbejdspladsen.

Det er tre ben, som det hybride arbejde skal hvile på - og derfor er det helt centralt at overveje:

  • Hvilke krav er der til de fysiske rum? Er der f.eks. særlige krav til indretning for, at arbejdet kan udføres? Er der brug for adgang til eksempelvis teknisk support?
  • Struktur kan hjælpe nogle, især nyansatte, der skal onboardes. Men det handler også om, hvor meget eller hvor lidt erfaring (med selvledelse) medarbejderen har, om opgaverne og medarbejderens rolle i et team eller i virksomheden.
  • Det sociale handler om, i hvor høj grad interaktionen med andre medarbejdere eller kunder er nødvendig, men også om forhold som f.eks. medarbejderens engagement, motivation og personlighed.

Nedenfor har vi vist, hvad I kan arbejde med i forhold til det fysiske rum, strukturen og det sociale liv for at understøtte det hybride arbejde og sikre, at I kommer godt fra start.

Spørgsmål

Hvordan sikrer du både struktur og socialt liv i teamet, når medarbejdere arbejder fra distancen? Hvordan bliver nye medarbejdere en del af fællesskabet? Hvordan holder du selv balancen som leder?

Overvej

Understøt hybridarbejde socialt, strukturelt og med fysisk indretning

1. Hvad er teamets behov for struktur? 
-Erfaring og viden
-Rolle/opgave afhængig af andre 
-Erfaring med selvledelse 
-Erfaring med ledelse af andre 
-Onboarding og oplæring af nye medarbejdere 
-Mulighed for hjemmearbejde 
-Tidspunkt for løsning af opgaver 

2. Hvad har vi behov for socialt? 
-Samarbejde med kolleger 
-Innovation og kreativitet 
-Engagement og motivation 
-Tavs læring i jobbet 
-Tillid i team 
-Personlighed 
-Kultur, normer og værdier 

3. Hvad har vi af behov til fysiske omgivelser for hybridarbejde? 
-Tilgængelige rum: virksomhed, hubs, hjemme
-Jobbets afhængighed af udstyr mv. 
-Behov for teknologi: virksomhed/hjemmearbejdspladser 
-Indretning i virksomheden 

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, Tværgående projekter & kommunikation, Future of Work

Anette Hoppe Grønlund

Anette Hoppe Grønlund

Seniorchefkonsulent

Relateret indhold