Vi rådgiver dig

Tid og sted i hybridarbejde

Med den hybride arbejdsplads følger også nye forhold mellem tid og sted for, hvor arbejdet kan udføres.

I kølvandet på pandemien indretter virksomheder sig på nye måder. Og noget af det mest centrale, som virksomhederne skal forholde sig til, er forholdet mellem hvor medarbejderne arbejder – og hvornår de arbejder.

Under krisen har danskerne i vid udstrækning arbejdet hjemmefra. Dermed bevægede mange sig for første gang væk fra kontoret. Men mange har nok også – hvis de har opgaver, som ikke hele tiden er afhængige af andres indblanding – bevæget sig i forhold til, hvornår de arbejder. Og dermed er den klassiske opfattelse af tid og sted allerede i opbrud.

Det betyder, at ledere skal se på tid og sted på nye måder – og samtidig huske, at netop tid og sted også er virtuelt. Ledere er nødt til, sammen med medarbejderne, at kortlægge hvilke funktioner, der kan fungere remote, hvornår teams har behov for fysiske møder, og hvordan kommunikation, koordinering og workflow på tværs af afdelinger skal se ud. 

Og noget tyder på, at der bliver brug for nye ideer til, hvordan designet af den hybride arbejdsplads skal være. I januar 2021 viste en DI-analyse baseret på svar fra 1.122 virksomheder, at når coronakrisen er ovre, skønner man, at over dobbelt så mange vil arbejde hjemmefra.

Men opbruddet i tid og sted er ikke kun internt i virksomhederne. Det gælder også i forhold til bl.a. kunder, samarbejdspartnere og kompetenceudvikling. I stedet for at bruge tid på rejseaktivitet er der f.eks. virtuelle konferencer med programmer indrettet efter tre tidszoner. Der er virtuelle salgsmøder. Der er møder med samarbejdspartnere eller kollegaer på tværs af lande, hvor det i langt højere grad er muligt at samle den ekspertise og viden, som er vigtig for opgaven.

Læs: 5 parametre, der sikrer den hybride balance 

 

Lynda Gratton, management-professor på London Business School, stifter af konsulentfirmaet HSM, som er specialiseret i fremtidens arbejdsmarked, og forfatter til flere bøger, står bag denne model, der viser, hvordan forholdet mellem tid og sted udvikler sig. Inden coronakrisen var de fleste virksomheder indrettet således, at deres medarbejdere lå nederst til venstre. Nogle virksomheder var begyndt at udvise fleksibilitet i forhold til, hvor mange timer, der skulle tilbringes på kontoret, andre var begyndt at tilbyde medarbejdere, at de kunne arbejde hjemmefra, men kun ganske få tillod modellen, hvor medarbejdere kan arbejde hvor som helst og når som helst, fremgår det af Harvard Business Review.

Foto: Oversat fra Harvard Business Review

Spørgsmål til dig som leder

Hvordan kan I arbejde med fleksibilitet i tid og sted i dit team? På hvilken måde kan fleksibilitet i tid og/eller sted skabe værdi for jeres område?

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, Tværgående projekter & kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk

Relateret indhold