Vi rådgiver dig

Ledelse af medarbejdere i udlandet

Mange ledere efterspørger mere støtte, så de bedre kan udfylde deres lederrolle i en global virkelighed. Her får du en kort introduktion til, hvad global ledelse er og 12 konkrete værktøjer til global ledelse.

Mange danske virksomheder arbejder globalt og mange ledere oplever, at de mangler tid og inspiration til at udvikle de nødvendige globale kompetencer eller ser måske slet ikke sig selv som globale ledere, selvom de har en global ledelsesopgave. Som en global leder udtrykte det: 

”Jeg har to mand siddende i Polen og så har jeg fem i Indien. Jeg ved ikke, om det ligefrem er global ledelse, men det er i hvert fald bøvlet”. (Dansk global leder, august 2016).

Hvad er global ledelse?

Traditionelt set har man talt om global ledelse i forbindelse med (typisk store firmaers) udstationering af medarbejdere eller etablering i udlandet. Betegnelsen ”global” giver indtryk af, at det er noget, man tager til udlandet for at støde på.

Men samarbejde på tværs af kulturelle, organisatoriske, professionelle og geografiske grænser er hverdagskost for mange ledere og medarbejdere i såvel små som store virksomheder, og der er brug for globale ledelseskompetencer, også selvom du ikke har mange rejsedage om året.

Er global ledelse noget særligt?

Når man arbejder med global ledelse, er en grundlæggende antagelse, at det er anderledes end ledelse i al almindelighed. Global ledelse ændrer bare ikke ved, at der stadig er brug for kendte ledelsesdiscipliner som situations­bestemt ledelse, teamledelse osv.

Men det globale tilfører ledelsesopgaven en dimension af kompleksitet, som gør, at den ”almindelige” ledelse bliver det fundament, den globale leder står på og må føje ekstra dimensioner til. Det, der karakteriserer og adskiller global ledelse fra den lokale ledelsesopgave, er netop, at ledelses­opgaven skal løses i et særligt komplekst miljø og under særlige betingelser, som afhænger helt af den kontekst, virksomheden befinder sig i på det globale marked.

Der er noget med sproget

Mange af de ledere, som har det største udviklingspotentiale inden for global ledelse taler måske – hånden på hjertet - helst på dansk. Det er der for resten mange af de mere erfarne globale ledere, som også gør.

”Corporate Danglish” og ”Management by Google Translate” giver ikke altid gode betingelser for global ledelse. Globaliseringen af ledelsesarbejdet i Danmark befinder sig i mange virksomheder på et relativt tidligt udviklingsstadium - hvis man altså lige ser bort fra Torden­skjolds soldater af globaliserings-frontløbere, som har størrelsen og historikken til at have nået et globaliseringsniveau, hvor det er mere end ønsketænkning, når man melder ud, at ”koncernsproget nu er engelsk”. Det gør det ikke ligefrem nemmere at praktisere global ledelse. Heller ikke for de ledere, der har det man kunne kalde ’lokal-global-ledelse’ og som leder medarbejdere fra mange forskellige nationaliteter i Danmark.

Når heldet slipper op, er det godt med viden

Der er intet, som slår rent held - og at være heldig er bestemt befordrende for de fleste aspekter i tilværelsen. Der findes dem, som mener, at ledelse er et spørgsmål om gener og held, men langt de fleste hælder til den opfattelse, at det nytter at gå sit held i møde ved at vie sin opmærksomhed, tid og andre ressourcer til at blive bedre, få mere at vide – og øve sig helt enkelt. Dels for at være længst fremme i feltet, dels for at kunne tåle modgang, når ens held er sluppet op.

12 værktøjer til global ledelse

Global ledelse ændrer ikke ved, at ledere skal lede. Men måden du gør det på kan måske med fordel ændres eller justeres – specielt hvis du har været vant til primært at udøve din ledelsesgerning i et mere lokalt miljø.

I håndbogen får du adgang til 12 konkrete værktøjer om global ledelse. Herunder bl.a. nogle af de centrale overvejelser og udfordringer, der helt overordnet knytter sig til arbejdet med global ledelse i hverdagen.

Dansk version: Global ledelse – Få greb om global ledelse

Engelsk version: Global leadership – Grasping global leadership (globalledelse.dk)

Læsetips

  • Håndbogen er gratis og du kan frit dele den med alle, der kan have glæde og nytte af den.
  • Håndbogen kan læses på både pc, tablet og mobil
  • Du behøver ikke at læse hele bogen, men kan hoppe rundt kapitlerne efterhånden, som de er relevante for dig
  • I øverste højre hjørne er der et lille gråt ikon. Det kan du klikke på og navigere rundt i kapitlerne.
  • Hvis du foretrækker at have håndbogen i print, kan du klikke på det grå ikon i øverste højre hjørne og scrolle helt ned i bunden, der ligger bogen i pdf-format og kan nemt printes.
Katja Birthe Lambertsen

Katja Birthe Lambertsen

Konsulent

Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

Line Stentoft Andersen

Line Stentoft Andersen

Chef for DI Lærlingeindsatsen & DI Global Talent & Mobility

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

Relateret indhold