Vi rådgiver dig

Offboarding af internationale medarbejdere

En fratrådt medarbejder er virksomhedens ambassadør, uanset om de er internationale eller danske. Læs her hvad du skal være opmærksom på ved opsigelser.

Det er vigtigt at afslutte samarbejdet ordentligt med en medarbejder. Uanset om der er tale om en opsigelse af medarbejderen, om medarbejderen selv siger sin stilling op, eller medarbejderens tidsbegrænsede ansættelse stopper.

Her får du inspiration til at komme godt igennem de forskellige former for processer, der knytter sig til samarbejdets ophør, så alle partner kommer godt igennem og bedst muligt videre.

Din fratrådte medarbejder er stadig din ambassadør

Husk at de medarbejdere, vi siger farvel til, stadig er ambassadører for virksomheden og gerne må kunne tale ordentlig om virksomheden i fremtiden.

Det må være lederens ambition at bidrage til, at medarbejdere der forlader virksomheden, uanset årsagen, fortsat er ambassadører for virksomheden. Dette tjener flere formål.

  • For det første gør det en forskel for de medarbejdere, der fortsat er ansat i virksomheden at kunne betragte, hvordan de selv vil blive behandlet, hvis de skulle blive opsagt.
  • Dernæst vil det kunne bidrage positivt til virksomhedens omdømme. Det kan f.eks. have en positiv effekt på investorers opfattelse af virksomheden samt ikke mindst at gøre det nemmere at tiltrække de mest kompetente medarbejdere fremadrettet.
  • Endelig har det i sig selv værdi at behandle medarbejdere ordentligt – ikke mindst set i lyset af, at de har været en del af organisationen og har bidraget til en del af de resultater, som er skabt indtil nu.

Vigtig information når en medarbejder med en opholds- og arbejdstilladelse fratræder før planlagt

Hvis ansættelsesforholdet for en medarbejder af den ene eller anden grund stopper før planlagt, er det vigtigt, at virksomheden giver besked om opsigelsen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Når medarbejderens opholds- og arbejdstilladelse er knyttet til arbejdet i virksomheden, skal SIRI underrettes i forbindelse med opsigelsen. Arbejdstilladelsen er nemlig betinget af, at medarbejderen har arbejdet hos samme virksomhed. Virksomheden og medarbejderen risikerer at få en bøde, hvis SIRI ikke får besked. Du kan læse mere om opholds- og arbejdstilladelser.

Hvis virksomheden har opsagt medarbejderen, kan virksomheden oplyse medarbejderen om retten til ophold i Danmark i op til seks måneder, hvis medarbejderen ansøger om et jobsøgningsophold. Vælger medarbejderen at udrejse af Danmark efter endt ansættelse, kan virksomheden oplyse medarbejderen  om, at medarbejderen skal huske at framelde sig Folkeregisteret og meddele SIRI, hvornår medarbejderen udrejser.

For medlemmer

Fem gode råd til den ordentlige opsigelse

I guiden zoomer vi ind på situationen, hvor du skal opsige din internationale medarbejder. Du vil få gode råd til, hvordan du bedst muligt navigerer gennem opsigelsesprocessen.

Læs mere her
Katja Birthe Lambertsen

Katja Birthe Lambertsen

Konsulent

Ida Andersen

Ida Andersen

Konsulent

Line Stentoft Andersen

Line Stentoft Andersen

Chef for DI Lærlingeindsatsen & DI Global Talent & Mobility

Søren Kjærsgaard Høfler

Søren Kjærsgaard Høfler

Chefkonsulent

Relateret indhold