Vi rådgiver dig

Aktieoptioner

Virksomheder har mulighed for at tilbyde medarbejdere aktieoptioner som del af eller tillæg til lønnen. Få styr på, hvad I skal være opmærksomme på, hvis I tilbyder medarbejderne aktieoptioner.

Aktieoptionsprogrammer er særligt reguleret i aktieoptionsloven, som samtidig undtager aktieoptioner fra en væsentlig del af den almindelige lønmodtagerlovgivning, herunder navnlig ferieloven og funktionærloven.

Eksempelvis er aktieoptionsprogrammer konkret undtaget fra funktionærlovens ufravigelige regel om, at en medarbejder bevarer retten til bonus mv. frem til fratrædelsestidspunktet (pro rata) uanset årsagen til afskedigelsen. Værdien af aktieoptioner indgår heller ikke i beregning af feriepenge.

Aktieoptionsloven indeholder også særlige regler om oplysningspligt, som gælder i tillæg til reglerne i ansættelsesbevisloven.

Aktieoptionslovens anvendelsesområde

Aktieoptionsloven finder alene anvendelse på ordninger, hvor medarbejdere (lønmodtagere) opnår ret til at købe eller tegne aktier eller anparter på et senere tidspunkt.

Der skal derfor for det første være tale om en ret til at erhverve kapitalandele (aktier eller anparter), og der skal for det andet være tale om en tidsforskydning fra det tidspunkt købe- eller tegningsretten tildeles til det tidspunkt, hvor retten kan udnyttes. Denne periode kaldes modningsperioden eller vesting-perioden.  

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, finder aktieoptionsloven anvendelse, uanset om medarbejderens deltagelse er vederlagsfri eller ej, og uanset om programmet vedrører aktie/anparter i et dansk eller i et udenlandsk koncernforbundet selskab.

For medlemmer

I dybden med aktieoptioner

Få svar på spørgsmål om regler for aktieoptionsprogrammer etableret før og efter 1. januar 2019, hvilke regler der gælder for tilbagekøbsklausuler, om aktieoptioner er undtaget for anden ansættelsesretslig lovgivning og meget andet.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.