Akkord

Akkord er et lønsystem, hvor den enkelte medarbejders løn afhænger af arbejdspræstation og resultater.

Hvad er akkord:

Med akkord har medarbejderen selv stor indflydelse på sin indtjening ud fra synspunktet, at jo mere den enkelte præsterer, jo større fortjeneste.

Hvorfor bruge akkord?


Virksomheden kan indføre akkord, hvis man ønsker en forøget arbejdsintensitet, eller en større produktion pr. minut/time/uge og dermed bedre udnyttelse af produktionskapaciteten. Herudover kan virksomheden indføre akkord for at forøge medarbejdernes indtjening.

Hvilke regler gælder for akkord?


Akkorder aftales som udgangspunkt ved fri forhandling mellem virksomheden og de medarbejdere, som får tilbud om akkord. Virksomheden og tillidsrepræsentanten kan også indgå lokalaftaler om akkord.

Ved uenigheder om akkorder, findes der i de fleste overenskomster særlige bestemmelser om aflønning, som kan træde i stedet for en aftale.

Opsigelse af akkorder følger normalt reglerne for opsigelse af lokalaftaler.

Du kan læse mere om reglerne om akkord i:

  • Industriens Overenskomst § 24
  • Træets Overenskomst §§ 24-28
  • Emballageoverenskomsten § 71
  • ATL overenskomsten vedr. dagrenovation § 3

Hvordan skrues et akkordsystem sammen?


DI yder rådgivning om, hvordan virksomheden kan sammensætte et lønsystem - herunder akkordlønsystemer.

Er ledelse og medarbejdere enige om at få besøg af en lønkonsulent fra DI og CO-industri med henblik på rådgivning om akkordløn, kan I udfylde anmodningsblanketten herunder.

Artikel opdateret den 01.04.22

Nils Kaasing

Nils Kaasing

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3313
  • Mobil +45 2949 4625
  • E-mail nik@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter