Resultatløn og funktionsløn

Læs om resultatløn, der er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejders løn afhænger af den pågældendes arbejdspræstation og resultater.

Hvad er et resultatlønsystem?

Et resultatlønsystem er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejders løn afhænger af den pågældendes arbejdspræstation og resultater. Et resultatlønsystem kan udformes på mange forskellige måder, men vil være opbygget så den enkelte medarbejder har indflydelse på sin indtjening ud fra devisen, at jo mere den enkelte præsterer desto større fortjeneste.Et resultatlønsystem omtales ofte også som et produktivitetsfremmende lønsystem.

Et resultatlønsystem kan medvirke til at forøge arbejdsintensiteten og/eller forøge produktionen pr. tidsenhed eller forbedre kvaliteten og dermed forbedre udnyttelsen af produktionskapaciteten. Herudover kan resultatlønsystemer give medarbejderne forøget indtjening.

Hvad er et funktionslønsystem?

Funktionsløn er et tillæg for at varetage en særlig funktion eller midlertidig arbejdsopgave. Funktionsløn knytter sig alene til opgaven og er altså ikke et personligt tillæg.

Da funktionslønnen ofte følger opgaven og kun udbetales, så længe medarbejderen udfører opgaven, bortfalder den også, når arbejdsopgaven er afsluttet eller ikke skal udføres længere. 

Funktionsløn sikrer dermed en bedre overensstemmelse mellem krav til opgavens udførsel, og den enkelte medarbejders tillægsbetaling. 

 

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Du kan kontakte Lønstatistik på telefon 3377 1090, hvis du har spørgsmål om løn- og fraværsstatistik, statistik over arbejdsulykker eller jobskifte, eller hvis du har brug for rådgivning i brugen af Netstat.

Vi kan ligeledes kontaktes, hvis du har spørgsmål til personaleomkostninger, indberetning til statistik samt rådgivning om lokale lønreguleringer.

Nils Kaasing

Nils Kaasing

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3313
  • Mobil +45 2949 4625
  • E-mail nik@di.dk

Relateret indhold