Kom i gang med at bruge lønsystem som ledelsesværktøj

Virksomheden kan bruge løn som et ledelsesværktøj og udvikle en lønpolitik og et lønsystem, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål. Det kan DI hjælpe med gennem vores pjecer, konferencer og ikke mindst vores lønsystemkonsulenter.

Hvad er et lønsystem?

Et lønsystem kan bruges til at fremme en bestemt adfærd hos medarbejderne enten ved at belønne en forbedret indsats og produktivitet eller ved at belønne for opnåede kvalifikationer. Et lønsystem bør sammensættes, så det fremmer virksomhedens produktivitet og konkurrenceevne mest muligt. Normalt inddeles lønsystemer i to kategorier:

  • Kvalifikationslønsystemer
  • Resultatlønsystemer

 

Hvad kan et kvalifikationslønsystem bruges til?

I et kvalifikationslønsystem aflønnes den enkelte medarbejder i forhold til opnåede eller tillærte kvalifikationer. Et kvalifikationslønsystem fastsætter den individuelle løn pr. time eller måned.
Et kvalifikationslønsystem kan medvirke til at forbedre medarbejdernes kompetencer således, at virksomheden på længere sigt vil være bedre rustet til at få løst sine opgaver.

Hvad kan et resultatlønsystem bruges til?

Et resultatlønsystem er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejders løn afhænger af den pågældendes arbejdspræstation og resultater. Et resultatlønsystem kan udformes på mange forskellige måder, men vil være opbygget, så den enkelte medarbejder har indflydelse på sin indtjening ud fra devisen, at jo mere eller bedre den enkelte præsterer desto større fortjeneste. Et resultatlønsystem omtales ofte også som et produktivitetsfremmende lønsystem.


Et resultatlønsystem kan medvirke til at forøge arbejdsintensiteten og/eller forøge produktionen pr. tidsenhed eller forbedre kvaliteten og dermed forbedre udnyttelsen af produktionskapaciteten. Herudover kan resultatlønsystemer give medarbejderne forøget indtjening.

Lønsystemkonference

Bliv klogere på lønsystemer og arbejdstid på DI's lønsystemkonference, der afholdes hvert år i starten af november.

Artikel opdateret den 01.04.22

Hent pjecer

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Du kan kontakte Lønstatistik på telefon 3377 1090, hvis du har spørgsmål om løn- og fraværsstatistik, statistik over arbejdsulykker eller jobskifte, eller hvis du har brug for rådgivning i brugen af Netstat.

Vi kan ligeledes kontaktes, hvis du har spørgsmål til personaleomkostninger, indberetning til statistik samt rådgivning om lokale lønreguleringer.

Relateret indhold