Vi rådgiver dig

Bagatelgrænse og skattefrie personalegoder

Personalegoder er som hovedregel skattepligtige på samme måde som løn. Der er dog nogle personalegoder, der enten er skattefri, omfattet af en bagatelgrænse eller bliver beskattet efter særlige regler.

Skatteregler

Som udgangspunkt beskattes medarbejderen af personalegodets værdi. Den skattepligtige værdi af godet er den værdi, som det må antages at koste, hvis medarbejderen selv skulle købe det til markedspris.

Normalt skal medarbejderen ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af personalegoder. Dog skal der betales arbejdsmarkedsbidrag af for eksempel fri bil og fri telefon.

Der gælder særlige skatteregler for visse personalegoder. Nogle personalegoder falder ind under begrebet personalepleje og beskattes derfor ikke. Andre personalegoder er skattefri - for eksempel fri parkering.

Andre goder igen falder ind under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, som i 2024 er på 7.000 kr. (6.700 kr. i 2023). For smågoder gælder bagatelgrænsen for mindre personalegoder på 1.300 kr. (ligeledes 1.300 kr. i 2023). 

Personalegoder som eksempelvis fri bil og fri telefon beskattes efter særlige regler. 

Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder

Der er en bagatelgrænse for beskatning af visse personalegoder, som arbejdsgiveren har ydet af hensyn til medarbejderens arbejde. Medarbejderen beskattes kun, hvis den samlede værdi af goderne fra en eller flere arbejdsgivere overstiger bagatelgrænsen, som i 2024 er på 7.000 kr. (6.700 kr. i 2023).

Eksempler på personalegoder, som er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoderskat.dk: Den juridiske vejledning afsnit C.A.5 Personalegoder

 • Influenzavaccination
 • Gratis mad og drikke i særlige tilfælde, for eksempel ved overarbejde
 • Fri avis til brug for arbejdet
 • Afholdelse af ferie under eller i forlængelse af tjenesterejse, for eksempel når det medfører en besparelse for arbejdsgiveren
 • Kreditkortordninger
 • Beklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver med firmaets navn eller logo
 • Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter

Medarbejderen er selv ansvarlig for at holde øje med, om godet er omfattet af bagatelgrænsen, og om den skattefri grænse er overskredet. Overskrides den skattefri bagatelgrænse, skal medarbejderen medtage hele beløbet på sin selvangivelse som B-indkomst.

Nogle personalegoder beskattes uden hensyn til bagatelgrænsen som for eksempel fri bil, fri kost og logi samt fri telefon.  

Bagatelgrænsen for mindre personalegoder

Der er en bagatelgrænse for beskatning af mindre personalegoder. Medarbejderen beskattes ikke af mindre personalegoder, inklusive julegave, til en værdi af op til 1.300 kr. årligt (2024-niveau, ligeledes 1.300 kr. i 2023).

Arbejdsgiveren skal ikke indberette sådanne mindre goder, heller ikke selv om grænsen overskrides.

Overskrides grænsen, skal medarbejderen selv selvangive den samlede værdi af goderne.

Arbejdsgiveren har derimod indberetningspligten, hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.300 kr.

Nogle personalegoder er skattefri for medarbejderen

Eksempler på skattefri personalegoder: 

 • Personalerabat (rabatten må ikke overstige avancen).
 • Fri parkering.
 • Syge- og ulykkesforsikring med dækning til og med 500.000 kroner.
 • Uddannelsesudgifter samt transport til og fra uddannelsessted.
 • Mærkedagegaver, hvis gaverne er passende i forhold til givers/modtagers økonomi.
 • Gaver: Jule- eller nytårsgaver, hvis markedsværdien ikke overstiger 900 kroner (2024-niveau, også 900 kr. i 2023) (kontanter/gavekort beskattes som løn). Beløbsgrænsen har afledet effekt på spørgsmål om beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiveren. 
 • Periodekort til bus og tog mellem hjem og arbejde.
 • Fribilletter, som arbejdsgiveren giver sine medarbejdere i forbindelse med sponsorater.

Artikel opdateret den 27.03.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.