Vi rådgiver dig

Firmabil

Medarbejderen kan blive beskattet af firmabilen. Hvis virksomheden stiller en bil til rådighed for medarbejderen til brug for privat kørsel, skal medarbejderen betale skat af bilens værdi, som beregnes efter en særlig regel.

Beskatning af firmabil

Beskatningen af fri bil er justeret med virkning fra 1. juli 2021. Formålet er, at beskatningen i højere grad skal lægge vægt på bilens brændstofforbrug og i mindre grad bilens anskaffelsespris.

En medarbejder bliver kun beskattet af firmabilen, hvis den står til rådighed privat.

Hvis medarbejderen vil undgå at blive beskattet af bilen, skal medarbejderen godtgøre, at firmabilen ikke bliver brugt privat. Det kræves som minimum, at der er en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at bilen ikke må bruges til privat kørsel - også kørsel mellem hjem og arbejde.

Virksomheden har pligt til at sikre, at medarbejderen overholder aftalen. Det gøres i praksis ved at kontrollere, at udgifter til f.eks. benzin og service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.

Bilens værdi

Efter de tidligere regler blev den skattepligtige værdi af fri bil beregnet som 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke oversteg 300.000 kr. og 20 pct. af resten. Værdien blev dog beregnet af mindst 160.000 kr. Dertil blev lagt et miljøtillæg, som udgjorde den årlige ejer- eller vægtafgift for bilen med tillæg af 50 pct.

Efter de nye regler reduceres satsen på 25 pct. med et ½ procentpoint årligt fra 2021. Satsen på 20 pct. forhøjes med et ½ procentpoint årligt fra 2021.

Fra og med 2025 anvendes således én sats på 22,5 pct. Samtidig forhøjes miljøtillægget til 250 pct. fra 2021 stigende til 700 pct. fra og med 2025 (se tabellen).

Desuden er værdien af arbejdsgiverbetalt installation af ladestander ved bopælen i forbindelse med fri elbil eller pluginhybridbil blevet skattefritaget (beskattes fortsat, hvis ladestanderen er installeret før 1. juli 2021). Hvis medarbejderen beskattes af fri elbil eller pluginhybridbil i mindre end seks måneder, beskattes medarbejderen dog af markedsværdien af ladestander og installation, hvis installationen overgår til privat brug.

Selve udgiften til arbejdsgiverbetalt el til opladning af bilen anses som hidtil som en sædvanlig driftsudgift, der er dækket af den almindelige beskatning af fri bil.

Bilen er ny eller højst tre år - eller bilen er mere end tre år

Når beregningsgrundlaget for fri bil skal opgøres, skelnes der mellem, om bilen er ny eller højst tre år gammel fra købstidspunktet, eller om bilen er købt mere end tre år efter første indregistrering.

Er bilen ny eller højst tre år, anvendes nyvognsprisen som beregningsgrundlag. Beholdes bilen efter tre år, skal bilens værdi beregnes på ny. Den nye værdi er 75 pct. af nyvognsprisen (dog mindst 160.000 kr.).

Er bilen købt mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen af den skattemæssige værdi (dog mindst 160.000 kr.).

Leasingbiler

Hvis bilen leases, skal leasingselskabet oplyse bilens beregningsgrundlag for fri bil. Beregningsgrundlaget har frem til 31. januar 2020 som udgangspunkt været leasingselskabets indkøbspris.

For leasingbiler, der udleveres fra og med 1. februar 2020, og hvor der er lavet en omberegning af bilens værdi, er det den omberegnede nyvognspris, der skal anvendes som beregningsgrundlag for beskatningen. Det gælder også, hvis bilen købes.

For biler, der blev taget i brug før 1. februar 2020, anvendes den omberegnede nyvognspris ikke som beregningsgrundlag. Reglerne træder dog i kraft, hvis bilen skifter bruger efter 31. januar 2020.

Den omberegnede værdi skal bruges fra og med den måned, omberegningen er sket, og indtil tre år efter bilens første registrering.

Hvis bilen udleveres som fabriksny til medarbejderen, vil der typisk være et lavere beskatningsgrundlag i de første fire måneder - for biler, der bliver indregistreret i 2022 og frem dog kun de første tre måneder - indtil bilens værdi er omberegnet.

Leasingtager kan hos leasingselskabet få oplyst den omberegnede nyvognspris til brug for beregning af beskatningen.

Artikel opdateret den 27.03.24

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.