Kønsopdelt lønstatistik

Virksomheder med mindst 35 ansatte og minimum 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion skal fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne. Virksomhedens kønsopdelte lønstatistik kan trækkes i NetStat.

Foto: GettyImages

Ligeloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Mænd og kvinder skal som udgangspunkt have samme løn og lige lønvilkår for samme udførte arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Der kan dog være objektive og saglige grunde til at aflønne forskelligt.

For at styrke indsatsen for ligeløn er virksomhederne lovforpligtet til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik til medarbejderne. Virksomheder med mindst 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd med samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode) skal derfor fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne. Virksomheden skal informere og høre medarbejderne om statistikken, hvilket typisk vil ske i virksomhedens samarbejdsudvalg.

Datagrundlag

Har jeres virksomhed indberettet valide lønoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik, er der ikke behov for flere oplysninger, da data er allerede indberettet. I kan se jeres indberetning på indberetning.da.dk.

Tidspunkt og præsentation af ligelønsstatistikken

Virksomheden skal præsentere den kønsopdelte lønstatistik for medarbejderne. Det vil ofte ske i virksomhedens samarbejdsudvalg. Hvis virksomheden ikke har et samarbejdsudvalg, skal medarbejderne informeres og høres på samme måde, som i forvejen foregår på virksomheden. Den kønsopdelte lønstatistik skal præsenteres inden årets udgang.

Hvor finder I kønsopdelt lønstatistik

I online værktøjet NetStat finder du virksomhedens kønsopdelte lønstatistik. Virksomheder, der har indberettet lønoplysninger til den årlige lønstatistik, kan hente den kønsopdelte statistik via DI's hjemmeside.

Du logger ind med din brugerpofil til di.dk og går til di.dk/netstat. Derudover skal du være betroet medarbejder med adgang til at se virksomhedens egne løntal i Netstat. Har du ikke adgang, kan du udfylde tilmeldingsblanketten nedenfor og sende den til DI, som tildeler adgangen. 

Redegørelser for indsatsen for ligeløn

Virksomheden kan også vælge selv at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for virksomheden eller aftale med medarbejderne i stedet at udarbejde en redegørelse for ligeløn, som beskriver, hvordan virksomheden arbejder med at fremme ligeløn. Læs mere om på beskæftigelsesministeriets hjemmeside, hvad redegørelsen skal indeholde:

Vejledning til redegørelse

Krav om oplysninger om arbejdsfunktionskode

En medarbejder har efter anmodning ret til at få oplyst, hvilken arbejdsfunktionskode (6 cifret DISCO-kode) han eller hun er registreret med i arbejdsgiverens indberetninger af lønoplysninger.

Skabeloner

Få adgang til kønsopdelt lønstatistik

Tilmeldingsblanket

Artikel opdateret den 03.06.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Du kan kontakte Lønstatistik på telefon 3377 1090, hvis du har spørgsmål om løn- og fraværsstatistik, statistik over arbejdsulykker eller jobskifte, eller hvis du har brug for rådgivning i brugen af Netstat.

Vi kan ligeledes kontaktes, hvis du har spørgsmål til personaleomkostninger, indberetning til statistik samt rådgivning om lokale lønreguleringer.

Relateret indhold