Fraværsstatistik

Læs DI's statistik for fravær eller skræddersy din egen fraværsstatistik.

Om fraværsstatistikken

Det er bestemt ved lov, at der årligt skal udarbejdes en generel fraværsstatistik, som både dækker den private og offentlige sektor. Statistikken skal medvirke til, at skabe et oplyst grundlag for virksomhedernes fraværsindsats.

Det er muligt at hente DI's fraværspublikation eller skræddersy en fraværsstatistik i NetStat Fravær.

Fraværsstatistikken dækker bl.a. sygefravær, barns første sygedag, sygeorlov og andre former fra fravær.

Datagrundlag og deltagelse

Datagrundlaget bygger på en årlig indberetning til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Deltagelse i fraværsstatistikken er frivillig for nogle, mens det for andre er obligatorisk. På DA-området udpeges årligt 1.300 virksomheder via en stikprøve. Disse virksomheder pålægges en obligatorisk registrering af fraværsdata.

Frivillig deltagelse

Det er muligt at deltage frivilligt. De deltagende virksomheder får til gengæld for ulejligheden adgang til en særlig service, hvor virksomhedens egne fraværstal benchmarkes med det gennemsnitlige fravær for andre virksomheder i samme branche. Indberetningen skal for hver medarbejder indeholde oplysninger om fraværsårsager, fraværets omfang og fraværsperioder. Kontakt netstat@di.dk, hvis I ønsker at deltage frivilligt.

Mine fraværsstal i NetStat

Det er muligt at skræddersy sin egen fraværsstatistik i onlineværktøjet NetStat Fravær. I NetStat kan du som betroet medarbejder få adgang til at se virksomhedens egne fraværsstal. Adgangen til virksomhedens egne tal er strengt personlig, og du skal have et tilsagn fra virksomhedens øverste ledelse for at blive oprettet som betroet bruger foruden din brugerprofil til di.dk. Du kan få adgang ved at udfylde tilmeldingsblanketten her.

Artikel opdateret den 09.02.22

Statistikker

Hent og læs

Fraværsstatistik

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Du kan kontakte Lønstatistik på telefon 3377 1090, hvis du har spørgsmål om løn- og fraværsstatistik, statistik over arbejdsulykker eller jobskifte, eller hvis du har brug for rådgivning i brugen af Netstat.

Vi kan ligeledes kontaktes, hvis du har spørgsmål til personaleomkostninger, indberetning til statistik samt rådgivning om lokale lønreguleringer.

Relateret indhold