Jobskiftestatistik

Hent statistikken for den årlige og kvartalsvise jobskifte (tidligere personaleomsætning) på DA-området. Bestil desuden din egen virksomhedsstatistik over jobskifte.

Om statistikken for jobskifte

Jobskiftestatistikken beskriver, hvor mange der skifter job på DA-området.  Jobskifte opgøres for forskellige brancher og for forskellige grupper af medarbejdere.

Jobskifte kan være et nyt job eller en ny stilling i den samme virksomhed eller mellem to forskellige virksomheder. Det er et måltal for, hvor mange der er startet i et nyt job ”tilgang” og for hvor mange der er stoppet ”afgang”. Der laves ikket et samlet tal for personaleomsætningen.

Statistikken bygger på virksomhedernes indberetning til DA's Strukturstatistik og konjunkturstatistik.

Min virksomhedsstatistik

Du kan bestille en statistik, hvor jobskifte på din egen virksomhed sammenlignes med delbranchen, virksomhedsstørrelse eller specifikke arbejdsfunktioner for andre virksomheder. Det kræver dog, at din virksomhed deltager i DA's Strukturstatistik med valide data. Kontakt netstat@di.dk.

Artikel opdateret den 29.06.22

Statistikker

Hent og læs

Jobskiftestatistik
Michael Eliasen

Michael Eliasen

Chefkonsulent

Michael Markman

Michael Markman

Chefkonsulent

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter