Foto: Skyfish
24.04.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Status på arbejdet med grænseværdier

Arbejdet med danske grænseværdier i arbejdsmiljøet, herunder chrom 6, dieseludstødning, nanotitandioxid og respirabelt kvarts er i gang.

Beskæftigelsesministeren orienterede den 15. april 2019 Folketingets Beskæftigelsesudvalg om Arbejdstilsynets arbejdet med at revidere grænseværdien for bl.a. chrom 6 i arbejdsmiljøet.

Chrom 6

I efteråret 2018 havde Berlingske Tidende en artikelserie, hvor der blev rejst tvivl om, hvorvidt den danske grænseværdi for chrom 6 beskytter arbejdstagerne tilstrækkeligt. I forlængelse heraf bad beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen NFA og Arbejdstilsynet om at revurdere de eksisterende grænseværdier.

Forløb

Proceduren for fastsættelse af de nye grænseværdier er, at NFA udarbejder et forslag ud fra viden om påvirkning af sundheden. Forslaget vurderes derefter af Arbejdstilsynets Kvalitetsudvalg. Da grænseværdien også skal afspejle de tekniske muligheder, skal de erhvervsøkonomiske konsekvenser ved en nedsættelse af grænseværdien først beregnes. Herefter inddrages arbejdsmarkedets parter inklusive DI, inden ministeren tager den endelige beslutning.

For chrom 6 peger NFA og Kvalitetsudvalget på et niveau mellem 0,25 μg/m3 og 0,0025 μg/m3. Den eksisterende danske grænseværdi er 5 μg/m3. Til sammenligning blev EU’s Ministerråd og Parlament i 2016 enige om en grænseværdi på 5 μg/m3 gældende fra 2025.
De erhvervsøkonomiske konsekvenser er endnu ikke beregnet. Det er således stadig uvist, hvilket niveau en ny grænseværdi for chrom 6 vil lande på, men den vil formentlig blive skærpet. DI vil arbejde for en grænseværdi, der på den ene side sikrer, at arbejde med stoffet kan udføres sikkert og på den anden side ikke bliver unødig stram.

Andre områder

Arbejdstilsynet vil også revurdere grænseværdierne for partikler i dieseludstødning, titandioxid nano, kulstofnanorør, carbon black nano, asbest, respirabelt kvarts og zinkoxid. Det er indtil videre kun oplyst, at forslaget for partikler i dieseludstødning vil være væsentligt lavere end den værdi, Ministerrådet og Parlamentet i 2018 også blev enige om på 50 μg/m3.

Det forventes, at Arbejdstilsynet vil offentliggøre alle de nye grænseværdier i en samlet ændring af grænseværdibekendtgørelsen. Et realistisk bud er, at de nye grænseværdier vil træde i kraft omkring nytår 2019/20.

Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Teamleder

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter