Foto: GettyImages
07.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Opdaterede arbejdsmiljøkrav ved skærmarbejde

Arbejdstilsynets At-vejledning om skærmarbejde er nu opdateret. Den er mere tidssvarende i forhold til IT-udstyr, inventar og arbejdets tilrettelæggelse – anno 2020. Samtidig er den nævnte tidsgrænse på ”mindst én dag om ugen” ændret til ”regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af en normal arbejdsdag”.

Den tidligere – rent danske - praksis for, hvornår de særlige krav til en skærmarbejdsplads gælder, er ændret. Arbejdstilsynet har oplyst, at der var ikke faglig evidens for, at skærmarbejde ”mindst én dag om ugen” er sundhedsskadeligt. Derfor er At-vejledningen ændret.

Almindelige arbejdsmiljøkrav ved skærmarbejde

Krav til skærmarbejde følger fortsat de almindelige arbejdsmiljøregler, der gælder i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning og anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Skærmarbejdet skal fortsat vurderes i virksomhedens APV. Virksomheden skal sikre, at den enkeltes arbejdsplads er hensigtsmæssigt indrettet, og at de skærmenheder, der anvendes, er egnede eller tilpasset til arbejdet, så anvendelsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarlig.

Dette gælder både, hvor de ansatte udfører arbejdet på faste arbejdssteder, og hvor de udfører arbejdet på skiftende arbejdssteder. Vurderingen foretages i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsgiveren skal søger for at indrette og forsyne skærmarbejdspladsen med inventar, som passer til den ansatte og det arbejde, der bliver udført. Læs mere om krav til ”Arbejdspladsens indretning og inventar” i At-vejledning A.1.15.

Særlige arbejdsmiljøkrav ved skærmarbejd

Skærmarbejdet kan derudover være omfattet af særlige arbejdsmiljøregler, der gælder, "når den enkelte ansatte arbejder ved en skærmenhed regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af sin normale arbejdsdag. Det betyder, at der gælder særlige krav til bl.a. arbejdsudstyret, inventar og arbejdspladsens indretning samt øjenundersøgelser, når arbejdet ved en skærmenhed foregår så godt som hver arbejdsdag og udgør en ikke ubetydelig del af arbejdstiden som et gennemsnit over arbejdsugen." Citat fra At-vejledning D.2.3-1 dec. 2020.

Se den nye skærmvejledning her.

DI mener

Det er DI’s vurdering, at kravene til selve indretningen af arbejdspladsen stort set er uændret. Ændringen består i, at arbejdsgiveren skal vurdere det konkrete arbejde for medarbejderen og tiden, hvormed arbejdet foregår.

Hvis skærmarbejdet foregår regelmæssigt og i en ikke ubetydelige del af en normal arbejdsdag, gælder de særlige arbejdsmiljøkrav for skærmarbejde.

Arbejdstilsynet har endnu ikke opdateret At-vejledning D.2.9-2 om hjemmearbejde, hvor skærmarbejde også er beskrevet. Den ”gamle” tidsfaktor på ”mindst én dag om ugen” fremgår stadigt i At-vejledningen om hjemmearbejde.

DI arbejder fortsat for, at Arbejdstilsynet hurtigt konsekvensretter regler og vejledninger, der vedrører skærmarbejde, så de bliver samstemmende.

 

Merete Dengsøe

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter