Har din virksomhed CE-mærkede maskiner?

Foto: Colourbox
16.07.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Påbud ved CE-mærkede maskiner

Er du sikker på, at Arbejdstilsynets påbud ved din CE-mærkede maskine er til dig. Det kan nemlig være, at det er producenten, det skal rettes til.

Påbud

DI har oplevet, at Arbejdstilsynet afgiver påbud mod CE-mærkede maskiner, som vedrører indretningen (konstruktionen) og ikke anvendelsen af maskinen.

En sådan sag har været indbragt for Arbejdsmiljøankenævnet, som ophævede afgørelsen med følgende begrundelse:

”Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede afgørelsen. Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at afgive et sådan påbud. Nævnet vurderede, at Arbejdstilsynets påbud vedrører selve indretningen og konstruktionen af …

Nævnet lagde herved vægt på, at de to … er fuldt integrerede CE-mærkede maskiner. Der er derfor en formodning for, at disse i deres helhed opfylder de væsentligste sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til indretning af disse efter arbejdsmiljøreglerne”.

Arbejdstilsynets hjemmel over for arbejdsgivere ligger i anvendelsen af maskinen – og ikke i indretning af maskinen, altså hvordan den er konstrueret.

Hvis arbejdsgiveren sikrer, at maskinen anvendes efter fabrikantens forskrifter i brugsanvisningen, så formodes det, at anvendelsen sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til maskinens konstruktion. 

Får I et påbud fra Arbejdstilsynet, er I velkomne til at kontakte DI's arbejdsmiljøendhed for en vurdering af sagen. 

Om CE-mærkning

Når en maskine er CE-mærket, har fabrikanten indrettet og konstrueret sin maskine på grundlag af risikovurderingen, der danner grundlag for, hvordan maskinen designes.
Det dokumenteres i det tekniske dossier, hvor fabrikanten redegør for, at alle risici enten er elimineret eller nedbragt til et acceptabelt lavt niveau.
På det grundlag beskriver fabrikanten i brugsanvisningen, hvordan brugeren skal anvende maskinen for at sikre, det sker sundheds- og sikkerhedsmæssig fuld forsvarligt.

Niels Chr. Nielsen

Niels Chr. Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3399
  • Mobil +45 2128 8555
  • E-mail nicn@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter