Har din virksomhed CE-mærkede maskiner?

Foto: Colourbox
16.07.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Påbud ved CE-mærkede maskiner

Er du sikker på, at Arbejdstilsynets påbud ved din CE-mærkede maskine er til dig. Det kan nemlig være, at det er producenten, det skal rettes til.

Påbud

DI har oplevet, at Arbejdstilsynet afgiver påbud mod CE-mærkede maskiner, som vedrører indretningen (konstruktionen) og ikke anvendelsen af maskinen.

En sådan sag har været indbragt for Arbejdsmiljøankenævnet, som ophævede afgørelsen med følgende begrundelse:

”Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn ophævede afgørelsen. Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at afgive et sådan påbud. Nævnet vurderede, at Arbejdstilsynets påbud vedrører selve indretningen og konstruktionen af …

Nævnet lagde herved vægt på, at de to … er fuldt integrerede CE-mærkede maskiner. Der er derfor en formodning for, at disse i deres helhed opfylder de væsentligste sikkerheds- og sundhedsmæssige krav til indretning af disse efter arbejdsmiljøreglerne”.

Arbejdstilsynets hjemmel over for arbejdsgivere ligger i anvendelsen af maskinen – og ikke i indretning af maskinen, altså hvordan den er konstrueret.

Hvis arbejdsgiveren sikrer, at maskinen anvendes efter fabrikantens forskrifter i brugsanvisningen, så formodes det, at anvendelsen sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i forhold til maskinens konstruktion. 

Får I et påbud fra Arbejdstilsynet, er I velkomne til at kontakte DI's arbejdsmiljøendhed for en vurdering af sagen. 

Om CE-mærkning

Når en maskine er CE-mærket, har fabrikanten indrettet og konstrueret sin maskine på grundlag af risikovurderingen, der danner grundlag for, hvordan maskinen designes.
Det dokumenteres i det tekniske dossier, hvor fabrikanten redegør for, at alle risici enten er elimineret eller nedbragt til et acceptabelt lavt niveau.
På det grundlag beskriver fabrikanten i brugsanvisningen, hvordan brugeren skal anvende maskinen for at sikre, det sker sundheds- og sikkerhedsmæssig fuld forsvarligt.

Niels Christian Nielsen

Niels Christian Nielsen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3399
  • Mobil +45 2128 8555
  • E-mail nicn@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.