Foto: Getty Images
28.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Gebyr for skærpet tilsyn og mulighed for at indgå et aftaleforløb med Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet indfører pr. 1. september 2020 gebyr for skærpet tilsyn. Samtidig kan virksomhederne indgå aftaleforløb om løsning af arbejdsmiljøproblemer. Begge ting sker som opfølgning på den politiske aftale i april 2019.

Her er information om et par konkrete tiltag, der implementeres i forbindelse med den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats. Regelarbejdet og tilpasning af praksis foregår løbende. DI indgår i regelarbejdet og vil løbende udsende nyheder om dette.

Neden for skitseres kort, hvad der sker pr. 1. september. De vedtagne regler og informationer fra Arbejdstilsynet fremgår af spotboxen forneden.

Det skærpede tilsyn og gebyret

Arbejdstilsynet kommer på skærpet tilsyn, hvis en virksomhed får et forbud mod at fortsætte arbejdet. Skærpet tilsyn er et ekstra tilsyn, og det er uanmeldt. Gebyret for det skærpede tilsyn er på 10.000 kr.

Det skærpede tilsyn bliver udløst uanset, hvilken form for tilsyn Arbejdstilsynet har gennemført på arbejdsstedet og uanset, om virksomheden er arbejdsmiljøcertificeret efter Arbejdstilsynets regler herom.

Fristen for at gennemføre det skærpede tilsyn, efter det udstedte forbud, er fastsat til en måned for midlertidige arbejdssteder og til tre måneder for faste arbejdssteder.  

DI følger udviklingen tæt, navnlig antallet af udstedte forbud med skærpet tilsyn i forhold til strakspåbud og muligheden for at udføre flere gebyrbelagte tilsyn på baggrund af et enkelt forbud.

DI er samtidig tilfreds med, at ordningen i modsætningen til det oprindelige bekendtgørelsesudkast omfatter en fast tidsfrist for det skærpede tilsyn, så virksomhederne kan indrette sig herefter.

Mulighed for at indgå et aftaleforløb med Arbejdstilsynet

Aftaleforløb om løsning af et arbejdsmiljøproblem bliver en mulighed pr. 1. september. Det er et nyt virkemiddel og ikke en afgørelse. Arbejdstilsynet indfører det for at sætte fokus på dialog og vejledning.

Der vil være to typer af aftaleforløb henholdsvis ”aftale om spredning” og ”aftale ved mistanke”.

Aftaleforløb om spredning

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet om spredning, forpligter den sig til at løse et arbejdsmiljøproblem på forskellige arbejdssteder og -afdelinger i virksomheden efter eget valg. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

Aftaleforløb ved mistanke

Når en virksomhed indgår en aftale med Arbejdstilsynet ved mistanke, forpligter virksomheden sig til at få løst et arbejdsmiljøproblem, hvor det ikke er afdækket, om der er en overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Til gengæld forpligter Arbejdstilsynet sig til at give vejledning, så virksomheden kan arbejde med løsningen af problemet.

DI vil følge Arbejdstilsynets praksis i forhold til aftalemodellen. Den er planlagt evalueret i 2022.

Aftaler kan efter DI’s opfattelse med fordel anvendes i de tilfælde, hvor virksomheden selv er i stand til at finde en egnet løsning på et arbejdsmiljøproblem.

Det er vigtigt, at den konkrete aftaletekst er klart og utvetydigt formuleret både i forhold til arbejdsgivers forpligtelser, tidsfrister og retsvirkning ved manglende efterlevelse.

Det er ligeledes vigtigt, at virksomheden er tilstrækkeligt vejledt omkring aftalemodellen og mulige alternativer. Man indgår en frivillig aftale om arbejdsmiljø, uden at der foreligger en lovovertrædelse.

DI anbefaler, at virksomheden får den nødvendige tid til at overveje mulighederne, f.eks. i samråd med DI, inden aftalen indgås. Derfor bør virksomheden også bede om at få aftaleforløbet i høring, inden at aftaleforløbet indgås.

Ændret bødeniveau

Bødeniveauet for overtrædelser af arbejdsmiljøloven blev reguleret pr. 1. januar 2020. Grundbøden og bødeniveauet for alvorlige og gentagne overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne blev forhøjet, også som følge af den politiske aftale i april 2019.

De gældende bødetakster findes på Arbejdstilsynets hjemmeside – se i spotboxen.

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdet med at samle reglerne om det psykiske arbejdsmiljø i en bekendtgørelse har trukket ud. Bekendtgørelsen blev varslet klar medio 2020. Men regelarbejdet har imidlertid været udfordret dels af corona, dels af parternes forskelligheder. Bekendtgørelsen forventes derfor tidligst klar ultimo 2020.

Husk, at DI gerne hjælper vores medlemsvirksomheder med at vurdere konkrete sager, herunder aftaler, gebyrer og bøder.  

Læs mere

Der er mere information på hjemmesiderne fra Arbejdstilsynet og Retsinformation.

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn Bødeniveau ved overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.