Hvem betaler for indretning af hjemmearbejdspladsen?

Foto: Colourbox
27.05.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Strategi, vurdering og betaling af hjemmearbejdspladsen

Hvilken strategi skal virksomheden vælge for hjemmearbejde i fremtiden? Hvordan sikrer man, at hjemmearbejdspladsen er lovlig, og hvem skal betale? Få inspiration her.

DI har tidligere bragt artiklen ”Få styr på krav til hjemmearbejdspladser” Hjemmearbejdspladsen - DI (danskindustri.dk). Vi får stadig henvendelser om emnet.

Hvilken strategi, virksomhederne vælger, afhænger ofte af, hvor mange der er ansat, de fysiske forhold, og hvad arbejdsopgaverne går ud på. Kultur og brand betyder også noget i denne sammenhæng.

Vi har set flere udkast til personalepolitikker for hjemmearbejde. Virksomhederne overvejer typisk, hvem der må hvad, og hvor ofte den ansatte må komme ind på arbejde eller arbejde hjemmefra.

Det er vigtigt at udforme en personalepolitik for hjemmearbejde, så den matcher de arbejdsopgaver, som de ansatte udfører. En politik bør give fleksible muligheder, da ansatte typisk har forskellige arbejdsopgaver. Find et udkast til en politik for hjemmearbejde på di.dk, og begynd derfra. Rådgivning og skabelon til arbejdsgivere om hjemmearbejde - klik her - DI (danskindustri.dk)

Hvordan vurderer virksomheden hjemmearbejdspladserne?

Brug virksomhedens APV til en kortlægning. Tilføj nogle spørgsmål om IT-udstyr, inventar og tilrettelæggelse af hjemmearbejdet. APV-kortlægningen kan give en pejling af, om hjemmearbejdspladserne opfylder kravene. Nærmeste leder og de ansatte må samarbejde om, hvad der er behov for i den konkrete situation.

Hvem betaler hvad?

DI er ikke bekendt med reaktioner fra Arbejdstilsynet på dette område. Så nedenstående er det bedste bud på en vurdering.

Udgangspunktet, jf. arbejdsmiljøloven, er, at arbejdsgiver skal sikre, at hjemmearbejdet kan foregå sikkert ved en forsvarlig indrettet arbejdsplads.

Heldigvis giver løsningen ofte sig selv. IT-udstyr er typisk et arbejdsredskab, der sikrer, at den ansatte kan udføre sit arbejde bedst muligt for arbejdsgiver. Ansatte har ofte selv et bord, en (kontor-)stol eller en arbejdslampe, som de gerne vil arbejde med. Det er sjældent, at ansatte ønsker en fuldt udstyret hjemmearbejdsplads. Men det kan ske.

Hvordan er fordelingen af udgifter til hjemmearbejdspladsen?

Vi har forsøgt at skitsere tre scenarier (ikke udtømmende) for betaling af en hjemmearbejdsplads, jf. arbejdsmiljøloven:

Virksomheden betaler hele hjemmearbejdspladsen

 • Virksomheden tilbyder indretning af en hel hjemmearbejdsplads, uanset omfanget og hvordan hjemmearbejdet er tilrettelagt. Det er virksomhedens strategiske valg.
 • Virksomheden vælger, at de ansatte skal arbejde fast hjemmefra i hele arbejdstiden eller "regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid". Det er ikke et valg for de ansatte.
 • Der er ikke en fysisk arbejdsplads til hver ansat på virksomhedens adresse, og det forventes, at de kan arbejde hjemmefra.

Virksomheden betaler delvist – en konkret vurdering

 • Virksomheden giver mulighed for hjemmearbejde, men det er ikke pålagt.
 • Der er en fysisk arbejdsplads til de ansatte på virksomheden.
 • Med udgangspunkt i APV samarbejder virksomheden og de ansatte om at kortlægge og sikre indretning af hjemmearbejdspladsen. Hvis hjemmearbejdet ”foregår regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af den normale arbejdstid”. Virksomheden skal sikre, at den ansatte kan arbejde hensigtsmæssigt hjemme med enten betalt, delvist betalt eller den ansattes eget inventar.
 • Det aftales individuelt i forhold til person og arbejdsopgaver, hvad den ansatte må, samt hvad den ansatte har behov for af IT-udstyr og/eller inventar.
  1. IT-udstyr – ud over en bærebar PC, skærm(e), mus, tastatur og headset.
  2. Inventar (bord, kontorstol og arbejdslampe).

Virksomheden betaler intet

 • Hjemmearbejde i begrænset omfang er alene et tilbud og ikke et krav (Worklife Balance).
 • Der er en fysisk arbejdsplads til hver enkelt ansat på virksomhedens adresse, så den ansatte kan møde ind.
 • Hvis mængden af hjemmearbejde øges, bør virksomheden og den ansatte vurdere den konkrete hjemmearbejdsplads. Med udgangspunkt i APV samarbejder virksomheden og de ansatte om at kortlægge og sikre indretning af hjemmearbejdspladsen. Virksomheden bør, jf. de tidligere nævnte scenarier, sikre, at de ansatte kan arbejde hensigtsmæssigt hjemmefra. Ellers er hjemmearbejde ikke en mulighed.

Andre økonomiske muligheder

Der er også blevet spurgt til, om virksomheden kan anvende lønomlægning også kaldet bruttolønsordning eller andre økonomiske løsninger ved indretning af hjemmearbejdspladser.

Dette er skattetekniske forhold og ikke arbejdsmiljø. Husk blot, at arbejdsgiveren stadig har ansvaret for, at hjemmearbejde kan foregå sikkert. Læs mere om lønomlægning og se ministersvaret for anvendelse bruttolønsordning ved hjemmearbejde: Lønomlægning - DI (danskindustri.dk)

Konsekvensændringer af regler for hjemmearbejde henholdsvis skærmarbejde

DI arbejder for, at reglerne om skærmarbejde og hjemmearbejde bliver konsekvensrettet, så grænsen ”mindst en dag om ugen” for hjemmearbejde justeres, så den følger reglerne om skærmarbejde, der ”foregår regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af arbejdstiden”.

Myndighederne har nu igangsat et regeludvalg, hvor DI deltager. Det er forventningen, at arbejdet er afsluttet ultimo 2021.

I er altid velkomne til at kontakte DI Arbejdsmiljø for yderligere rådgivning om arbejdsmiljø.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.