Uheld i forbindelse med firmasport, som f.eks. DHL-løbet, kan være en arbejdsskade.

Foto: Colourbox
07.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

En forstuvet ankel under DHL-løb kan være en arbejdsskade

Hvis en medarbejder bliver skadet i forbindelse med DHL-løb eller et andet arrangement, hvor medarbejderne deltager som firmahold, kan der være tale om en arbejdsskade.

Løbeuheld var arbejdsskade

En deltager vred om på sin ankel under DHL-løbet, og i 2012 afgjorde Retten i Sønderborg, at skaden var en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Afgørelsen er fortsat relevant, fordi den viser, at gråzonen mellem arbejde og fritid bliver større og større.

Virksomhedens deltagelse var afgørende

I den konkrete sag var skaden først blevet afvist af Ankestyrelsen med henvisning til, at skaden var indtrådt under forhold, der ikke blev betragtet som arbejdsrelaterede.

Retten i Sønderborg lagde omvendt til grund, at skaden var sket under et firmaarrangement. Retten lagde vægt på, at:

 • Motionsløbet havde haft en væsentlig bevågenhed fra virksomhedens side
 • Virksomheden nøje havde tilrettelagt og finansieret medarbejderens deltagelse, selv om selve løbet var arrangeret af løbeklubben Sparta
 • Virksomheden havde en overordnet interesse i arrangementet, og i at medarbejderne deltog i løbet.
 • Virksomhedens konkrete deltagelse i arrangementet i form af at stille telt, holdtrøjer og lignende til rådighed var altså en vigtig faktor for, at der var tale om en arbejdsskade.

Firma- eller fritidsarrangement

Virksomheden skal være opmærksom på, at en skade under f.eks. DHL-løbet i visse tilfælde kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Selv om dommen er meget konkret formuleret, åbner den nemlig op for, at skader under f.eks. et DHL-løb kan være arbejdsskader.

Det centrale element er en vurdering af, om der er tale om et firma- eller fritidsarrangement. Ved denne vurdering vil det bl.a. indgå, om:

 • Arrangementet er i eller uden for arbejdstiden
 • Virksomheden eller en personaleforening har gjort en betydelig indsats for at få medarbejderen til at deltage i løbet
 • Medarbejderen selv betaler udgifterne ved deltagelsen
 • Virksomheden har en reklamemæssig værdi i at deltage
 • Det er frivilligt for medarbejderen at deltage.
 • Arbejdsgiveren begrunder aktiviteten med at skabe øget sammenhold og bedre sundhed blandt medarbejderne

Det afgørende er, om arbejdsgiveren har haft den overordnede interesse i arrangementet, eller om deltagelsen udelukkende er sket efter den ansattes egen interesse. 

Det har ingen betydning, om arrangementet holdes i eller uden for arbejdstiden, hvis det er sket i arbejdsgiverens interesse.

Der skal i hver enkelt sag foretages en konkret vurdering, ud fra de opremsede kriterier, for at afgøre om motionsaktiviteten er omfattet af loven. 

Husk at anmelde arbejdsskader

Anmeldelse af arbejdsskader sker via EASY.dk

AES om Firmasport og arbejdsskader
Susanne Linhart

Susanne Linhart

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4847
 • Mobil +45 2228 8475
 • E-mail sli@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.