Kontakt DI Arbejdsmiljø, hvis I får bøder eller andre afgørelser for overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Foto: Colourbox
22.09.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye "skæve" bøder

Arbejdstilsynet har forhøjet bødetaksterne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. De nye takster gælder for overtrædelser fra den 1. september 2021.

Arbejdstilsynet har som led i arbejdsmiljøforliget fra 2019 endnu en gang forhøjet bødetaksterne for virksomheder, der overtræder arbejdsmiljølovgivningen.

Seneste bødeskærpelse trådte i kraft 1. januar 2020, da bødesatserne for ulykker med alvorlige personskader eller dødsfald samt gentagne overtrædelser blev senest skærpet, ligesom der blev indført gebyr for opfølgende tilsyn.

Nu er det grundbøden, der stiger

Det i forvejen komplicerede regnestykke bliver desværre ikke nemmere at gennemskue, når der tages udgangspunkt i to skæve beløb på henholdsvis 24.600 kr. og 44.600 kr., mod de tidligere gældende grundbøder på 20.000 kr. og 40.000 kr.

Den samlede bøde vil udover grundbøden fortsat bestå af takster for skærpende og særligt skærpende omstændigheder og forhøjes procentuelt alt efter virksomhedens størrelse.

Ændringen af grundbøderne gælder for overtrædelser begået fra den 1. september 2021 og fremefter.

 

Læs mere:

Hvis en virksomhed præsenteres for bøder eller andre afgørelser for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, kan DI Arbejdsmiljø bistå med tolkning af henvendelsen og det videre forløb.

Bøder for overtrædelse af arbejdsmiljøloven Administrativt bødeforlæg Straf for overtrædelse af arbejdsmiljøloven
Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.