En måde at spare på energien er ved at bruge mindre varmt vand ved håndvask. Dog bør man som arbejdsgiver ikke slukke helt for det varme vand.

Foto: Colourbox
02.11.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Energikrise: Kan vi slukke for lyset og det varme vand på arbejdspladsen?

Mange virksomheder gør sig tanker om, hvordan de kan spare på energien. Men der opstår nogle arbejdsmiljøspørgsmål om lys, temperatur og varmt vand. DI har samlet en række opmærksomheder om arbejdsmiljøet, som er vigtige, når man sparer på energien.

Sluk for skærme og belysning 

En af de gode energisparevaner er at slukke for computerskærme, skrivebordslamper, opladere og andet teknik, når du forlader din plads for at gå til møder, frokost eller andet – og selvfølgelig også når du går hjem.  

Men der er en væsentlig opmærksomhed. Når belysningen slukkes, f.eks. ved skrivebordet, arbejdsområdet eller på gangarealer, er det vigtigt at holde for øje, at der skal være tilstrækkelig belysning til, at arbejde og færdsel foregår forsvarligt. 

Arbejdspladsen bør derfor ikke f.eks. slukke for alle skrivebordslamper permanent for at spare på strømmen, da det kan forringe arbejdsmiljøet. I stedet kan der indtænkes nye vaner såsom at slukke både loftbelysning og skrivebordslyset, når en arbejdsstation eller et rum forlades.  

Læs mere om regler for belysning:
Skærmarbejde - Arbejdstilsynet (at.dk) 
Kunstig belysning - Arbejdstilsynet (at.dk) 

Læs mere om håndtering af energikrisen: FAQ om arbejdsgiveres håndtering af energikrisen - DI (danskindustri.dk)

Skru ned for det varme vand 

En måde at spare på energien er ved at bruge mindre varmt vand ved håndvask. Dog bør man som arbejdsgiver ikke slukke helt for det varme vand på toiletterne. 

Ifølge arbejdsmiljøreglerne skal håndvaske være forsynet med rindende koldt og varmt vand samt sæbe. Arbejdsgiveren kan dog godt opfordre til at begrænse brugen af varmt vand ved håndvask. 

Læs mere om arbejdsstedets indretning:
Faste arbejdssteders indretning - Arbejdstilsynet (at.dk)
Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder - Arbejdstilsynet (at.dk)

Skru ned for varmen

En anden god vane, der kan spare på energien, er at sænke temperaturen til 19 grader på arbejdspladsen. For nogle kan 19 grader føles koldt, og derfor kan det være godt at indtænke løsninger til disse såsom at medbringe en ekstra trøje eller at implementere aktive pauser fremfor at skrue op for varmen.  

Arbejdstilsynet skriver, at der som udgangspunkt bør være minimum 18 grader på arbejdspladsen, hvis de ansatte varetager stillesiddende arbejde.  Såfremt de ansatte varetager arbejde med let fysisk anstrengelse, bør temperaturen være minimum 15 grader, og ved meget fysisk anstrengelse under arbejdet bør temperaturen være minimum 10 grader.  

Læs mere om temperaturer på arbejdspladsen:
Temperatursænkning på arbejdspladsen - Arbejdstilsynet 
Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - Arbejdstilsynet

Luft ud i korte tidsintervaller

For at undgå et dårligt indeklima er det vigtigt, at arbejdspladsen får renset indeluften. Hvis arbejdspladsen ikke benytter mekanisk ventilation, bør der derfor luftes ud for at vedligeholde den gode indeluft. Ved udluftning bør der stadig være opmærksomhed på, at temperaturen ikke bliver lavere end 18 grader, og at de ansatte ikke oplever træk. 

Luft ud i fem minutter af gangen i stedet for at holde vinduet åbent i længere tid. I kan med fordel have 2x5 minutters udluftning i løbet af en arbejdsdag. På den måde lukkes der frisk luft ind, men alt varmen forsvinder ikke. 

Arbejdspladser uden mekanisk ventilation bør som udgangspunkt ikke undlade at lufte ud i et forsøg på at spare på energien, da det kan forringe indeklimaet og arbejdsmiljøet. I stedet kan der luftes ud i kortere intervaller for ikke at lade varmen i rummene strømme ud ad vinduerne.  

Læs mere om indeklima på arbejdspladsen:
Indeklima - Arbejdstilsynet (at.dk)
Sådan håndterer du dårligt indeklima - Arbejdstilsynet (at.dk) 

Tag trappen 

Tag trappen frem for elevatoren for at spare på den energi, der bruges, når elevatoren kører. Elevatoren kører måske ofte tomt mellem etagerne, og det koster meget energi. 

Trapperne er en af de hyppigste årsager til snubleulykker på arbejdspladsen, derfor bør der være ryddet, rent og tilstrækkeligt med belysning på trappearealer. Snubleulykker kan også forebygges ved at skabe fokus på, at de ansatte ikke går med noget i begge hænder, når de befinder sig på trapper. 

Snubleulykker bliver ofte bagatelliseret, men de er skyld i mere end hver femte alvorlige arbejdsulykke på de danske arbejdspladser. Derfor er det vigtigt at sikre det gode arbejdsmiljø på trapperne.  

Læs mere om snubleulykker:
Snubleulykker - Arbejdstilsynet (at.dk) 

Fakta

Virksomheder har god grund til at have fokus på at spare på energien. Energistyrelsen har netop offentliggjort en ny rapport, der viser, at mange glemmer de gode energisparevaner på arbejdspladsen. Mange har implementeret gode energisparevaner i hjemmet, men det samme billede gør sig ikke gældende på de danske arbejdspladser. 

Læs også: Vi skal huske de gode energispareråd, når vi tager på arbejde | Energistyrelsen (ens.dk) 

Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.