Arbejdsmiljøpuljen forventes at åbne for ansøgninger primo januar.

Foto: Colourbox
13.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Søg om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen i 2023

Arbejdsmiljøpuljens midler til forebyggelsesinitiativer i virksomhederne kan søges igen i 2023.

I både 2021 og 2022 kunne virksomhederne søge om økonomisk støtte til forebyggelsesinitiativer fra Arbejdsmiljøpuljen. Det bliver også muligt i 2023.

Såfremt virksomheden ønsker at søge om midler fra puljen, åbner ansøgningsperioden i det nye år. Den præcise dato er endnu ukendt, men DI vil kommunikere herom, så snart datoen er fastlagt. Det forventes, at ansøgningsperioden åbner primo januar.

I 2022 blev puljemidlerne opbrugt. I 2022 udgjorde puljemidlerne cirka 100 millioner, og i 2023 forventes der færre midler i puljen. I 2023 forventes der at være cirka 20 millioner i puljen.

Arbejdsmiljøpuljen

I 2021 blev Arbejdsmiljøpuljen åbnet til forebyggelsesinitiativer i små og mellemstore virksomheder. Den skal i perioden 2021 til 2023 uddele tilskud til private virksomheder (max 100 ansatte) og offentlige arbejdspladser (max 50 ansatte) til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler.

Der kan søges om støtte til projekter med rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, hvor rådgivningen tilpasses den enkelte virksomheds behov og kan f.eks. bestå i hjælp til, at virksomheden får kortlagt behov i forhold til aktuelle fysiske og psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Der kan også søges om støtte til sundhedsfremme i form af fysisk træning på arbejdet samt leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler i driften, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker.

Ansøgning om støtte fra Arbejdsmiljøpuljen sker på at.dk. Her kan du også læse mere om Arbejdsmiljøpuljen, og hvad der tidligere er blevet givet støtte til (at.dk).

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter