Har dine medarbejdere ideer til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker?

Foto: Getty Images
07.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Flere virksomheder kan søge om midler fra forebyggelsespuljen

Udkast til ændring af "Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i mindre private virksomheder" er i høring indtil den 20. marts 2022.

Arbejdstilsynet har udarbejdet et udkast til ændring af "Bekendtgørelse om pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder". Da der ikke har været så stor søgning af midler, som ønsket.

For at få anvendt flere midler udvides ansøgerkredsen og antallet af indsatsområder.

Udvidelse af ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen udvides til også at omfatte private virksomheder med 51-100 ansatte samt offentlige virksomheder med op til 50 ansatte.

75 pct. af puljens midler er øremærket til private virksomheder, men der bliver nu mulighed for, at midlerne kan fordeles på anden måde, hvis der ikke er ansøgninger nok.

Virksomhederne kan nu også søge midler til de enkelte produktionsenheder (P-nummer), hvor det tidligere kun var muligt at søge til et CVR nummer.

Udvidelse af indsatområderne

Tidligere har indsatsområderne for fysisk nedslidning kun omhandlet det ergonomiske arbejdsmiljø. Indsatserne udvides nu til også at omfatte høreskadende støj, støv og kemiske påvirkninger.

Det bliver nu muligt at få tilskud til rådgivning fra arbejdsmedicinske klinikker, hvor der før kun blev givet tilskud til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Bekendtgørelsen konsekvensrettes

Det er muligt at se de detaljerede ændringsforslag via høringsportalen.

DI er meget positiv overfor ændringsforslagene, da det giver flere virksomheder mulighed for at ansøge om midler til flere forskellige indsatsområder. Tjek bilag 1 i udkastet til bekendtgørelsen.

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.