Se EFApaints konkrete tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet.

Foto: Arbejdsmiljørådet/Simon Knudsen
24.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

EFApaint vinder Arbejdsmiljøprisen: Fra 400 brugsanvisninger til 18

EFApaint er gået fra mere end 400 arbejdspladsbrugsanvisninger til 11 kemiske risikovurderinger og 7 instruktioner, og det er grunden til, at de kan kalde sig for vindere af Arbejdsmiljøprisen 2022 i kategorien Kemi og vådt arbejde.

I centrum af Esbjerg i 1889 blev farve- og lakvirksomheden EFApaint - der både huser et udviklingslaboratorium og produktionsfaciliteter - grundlagt. Virksomheden fremstiller gulvlak, bonevoks og leverer industrielt anvendte malingssystemer, og derfor kan de ikke komme udenom kemiske råvarer. EFApaint har derfor gjort en ekstra indsats for at sikre det gode arbejdsmiljø.

Sådan gjorde de

Screening af virksomhedens arbejdsprocesser
EFApaint undersøgte begyndelsesvist, hvornår og i hvilke sammenhænge der bliver arbejdet med kemiske råvarer såsom for eksempel opløsningsmidler og pigmenter. Derved kunne de kortlægge alle relevante arbejdsprocesser.

Kemisk risikovurdering
Virksomheden udarbejdede en kemisk risikovurdering (en kemisk arbejdspladsvurdering), der belyste, hvornår medarbejderne blev eksponeret for kemi gennem indånding, hudkontakt og øjenkontakt. Disse vurderes ud fra en eksponeringsgrad på 1-5, hvor 5 indikerer, at medarbejderen i høj grad eksponeres for kemikaliet.

Råvareetiketter
På alle kemiske råvarer blev der påsat en råvareetiket, der beskriver samtlige værnemidler, der er nødvendige ved håndteringen af den enkelte råvare.

Efteruddannelse af medarbejdere
Medarbejderne hos EFApaint er efteruddannet i håndteringen af kemiske råvarer, så de bedre kan sikre et trygt arbejdsmiljø.

Udfaser skadelige stoffer
Virksomheden er begyndt at udfase råvarer med særligt farlige stoffer. Den totale mængde af råvarer med skadelige stoffer har EFApaint reduceret fra cirka 2,5 pct. til lige under 1 pct.

-Vi har i mange år arbejdet hårdt og intenst på at forbedre vores arbejdsmiljø, netop fordi vi er en kemisk virksomhed, siger Shuang Winkel, der er CFO hos EFApaint. Men hvad indebærer det, når man vil forbedre arbejdsmiljøet i en kemisk virksomhed? Hos EFApaint har der været fokus på at omdanne arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er) til arbejdspladsvurderinger (APV’er) for at gøre det nemmere for medarbejderne at følge anvisningerne og sikre et trygt arbejdsmiljø.

-Vi havde et stort arbejde med at vedligeholde over 400 arbejdspladsbrugsanvisninger. Så mange APB’er er uoverskueligt. Nu har vi kun 11 kemiske arbejdspladsvurderinger og 7 instruktioner at forholde os til, siger Karina Kjær Andersen, der er technical projects manager.

Hvad er en APB, en APV og en instruktion?

Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)
En arbejdspladsbrugsanvisning var indtil 1. juni 2019 et lovpligtigt dokument hos alle virksomheder, der arbejder med kemi og farlige stoffer. APB’en blev lavet for hvert kemisk produkt og belyste farligheden og opbevaringen af denne. Ved eksempelvis forskellige farver af maling skulle der således laves en APB ud fra hver farve.

Arbejdspladsvurdering (APV)
En arbejdspladsvurdering kortlægger risici og udfordringer i en virksomheds arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. En kemisk APV belyser risici i arbejdsprocessen med de kemiske råvarer. En kemisk arbejdspladsvurdering beskriver fare og risici ved eksempelvis blandingsprocessen af maling og ikke ved hver farve, ligesom APB’en foreskrev.

Instruktioner
Instruktioner udarbejdes, når der i to eller flere arbejdsprocesser indgår de samme risici, og derfor kan man nøjes med at lave en instruktion til selve arbejdsprocessen fremfor at lave en APV på hver af arbejdsprocesserne. En instruktion kan derfor stå i stedet for to eller flere identiske APV’er.

Virksomheden kan i dag sikre et trygt arbejdsmiljø med relevante og overskuelige APV’er, fordi medarbejderne nemt kan forholde sig til, hvordan de arbejder sikkert og i takt med reglerne. En del af deres nye og forbedrede arbejdsmiljø byder blandt andet også på råvareetiketter. En råvareetiket er et klistermærke, der viser, hvilke værnemidler der skal tages i brug både i arbejdet og håndteringen af den pågældende råvare. Råvareetiketterne sidder i dag på alle virksomhedens kemiske råvarer.

-Det er meget mere simpelt, og det er forenklet at finde ud af, hvilke værnemidler jeg skal bruge. Hverdagen er blevet lettere, fortæller Glenn Sejerup, der er fabrikschef hos EFApaint.

Arbejdsmiljørådet

Bent Horn Andersen

Bent Horn Andersen

Teamleder

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter