Der er skærpede regler om arbejdsmiljø for unge ansatte under 18 år.

Foto: Getty Images
24.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Unges job i sommerferien

Har I unge ansatte i virksomheden henover sommeren? Vær opmærksom på, at unges arbejde er omfattet af skærpede regler om arbejdsmiljø, og at arbejdsgiveren har et helt særligt ansvar.

De unge mennesker har et langt arbejdsliv foran sig, og deres første møde med arbejdslivet er derfor vigtigt. Vær med til at passe godt på dem.

Arbejdsgiveren skal føre tilsyn

Arbejdsgiveren skal sørge for en grundig oplæring og instruktion af de unge, samt sikre at de unges arbejde udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år. Tilsynet skal være tilpasset arbejdets art.

Pauser og hvileperioder

 • Hvis den daglige arbejdstid er mere end 4½ time, skal der holdes en pause på mindst 30 minutter.
 • Der skal være to sammenhængende fridage hver uge (syv døgn). Hvis det ikke er muligt, skal det ene fridøgn ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode. Et af fridøgnene skal normalt være en søndag.
 • Der skal være en hvileperiode på 12 timer for de 15-18-årige og 14 timers hvile for de 13-14-årige. Hvis der er undervisningspligt, gælder derudover, at skolegang tæller som hvileperiode.
Unge under 13 år

De unges alder og undervisningspligt afgør, hvad de må arbejde med. Når virksomheden skal vurdere, hvilke former for arbejde de unge må udføre, skal der tages hensyn til den unges alder og skolegang.

En ung under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. Der er visse undtagelser, som blandt andet ved kulturelle aktiviteter mv. I så fald skal man søge om en særlig tilladelse hos politiet.

Unge på 13-14 år

Unge, som er 13-14 år, eller ældre og stadig omfattet af undervisningspligten, må arbejde med lettere arbejde.

Det kan f.eks. være:

 • Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler – f.eks. med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr og heste, bær- og frugtplukning
 • Lettere rengøring, oprydning og borddækning
 • Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning 
 • Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling 
 • Lettere budtjeneste, herunder piccoloarbejde og udbringning af aviser og reklamer
 • Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker
 • Lettere arbejde i butikker – f.eks. modtagelse, sortering, prismærkning og pakning af varer
 • Lettere ekspedition i forretninger, restauranter mv.

De væsentligste arbejdstidsregler for denne aldersgruppe er:

 • Arbejdet må ikke overstige syv timer og ikke mere end to timer på skoledage
 • De 15-årige må dog arbejde otte timer på andre dage end skoledage
 • Der må ikke arbejdes aften og nat, dvs. arbejdstiden skal ligge mellem kl. 06.00 og kl. 20.00
 • Den ugentlige arbejdstid må maksimalt være 35 timer i andre uger end skoleuger - for 15-årige dog 40 timer.

Generelt gælder for denne aldersgruppe, at arbejdsgiver skal underrette forældre/værge skriftligt om arbejdets art, vilkår og karakter, herunder arbejdstidens længde, eventuelle sundhedsfarer, ulykkes- og sygdomsfravær og de sikkerhedsforanstaltninger, der er foretaget.

Unge på 15-18 år

Unge mellem 15 og 18 år (endnu ikke fyldt 18), og som ikke er omfattet af undervisningspligten, må ikke beskæftiges ved bestemte former for farligt arbejde. Det forbudte arbejde fremgår af bilagene til bekendtgørelsen om unges arbejde.

I industrien omfatter det forbudte arbejde for unge under 18 år blandt andet en række farlige maskiner, kemiske produkter og fysiske belastninger ved løft.

Forbuddet mod det farlige arbejde gælder ikke en del af det arbejde, som indgår som et nødvendigt led i en erhvervskompetencegivende uddannelse i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.

De væsentligste arbejdstidsregler for denne aldersgruppe er:

Der må normalt ikke arbejdes aften og nat, dvs. arbejdstiden skal ligge mellem kl. 06.00 og kl. 20.00. 

Der er dog visse undtagelser, som f.eks. inden for landbrug og restauranter, se § 23 i bekendtgørelsen om unges arbejde. 

Arbejdstiden for unge må ikke overstige den sædvanlige arbejdstid for voksne beskæftiget i samme fag, dog ikke mere end otte timer dagligt og 40 timer ugentligt.

Huskeliste

DI anbefaler, at du som arbejdsgiver sætter dig godt ind i ungereglerne

Her er en kort huskeliste, som dog skal suppleres med viden fra vores andre tekster om de unges alder, arbejdstid, alene arbejde og meget mere.

 • Hvilket arbejde skal udføres?
 • Er det forsvarligt at ansætte unge til dette?
 • Hvem skal stå for oplæring og kontakt til den unge?
 • Hvor gammel er den unge, og er vedkommende omfattet af undervisningspligt?
 • Tjek lovgivningen for alder og arbejdsopgave. Vær opmærksom på, at de unge under 15 år og de undervisningspligtige ikke må arbejde med så mange ting, som de lidt ældre unge.
 • Informer den unges forældre, særligt de helt unge og de undervisningspligtige.
 • Pas på de unge – de er vores fremtid.
Marie-Louise Heneberg

Marie-Louise Heneberg

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3583
 • Mobil +45 4162 7241
 • E-mail mahe@di.dk
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter