Støj er en af de mest almindelige forstyrrelser i både kontormiljøer og i produktionen, og konsekvensen af det kan være en dalende produktivitet eller helbredsmæssige konsekvenser.  

Foto: Colourbox
05.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Du mister 25 minutter hver gang, du bliver forstyrret i dit arbejde

Støj og dårlig akustik forringer arbejdsmiljøet og arbejdsvilkårene. Bliv her klogere på, hvordan I kan forebygge støj på arbejdspladsen ved at definere lokalernes formål og skabe god akustik, der er tilpasset arbejdsopgaverne.

Forskning viser, at det kan tage helt op til 25 minutter at vende tilbage til en arbejdsopgave, når man bliver forstyrret. Jo større forstyrrelse, jo længere tid tager det at vende tilbage til opgaven. Støj er en af de mest almindelige forstyrrelser i både kontormiljøer og i produktionen, og konsekvensen af det er en dalende produktivitet.  

En dalende produktivitet er ikke den eneste konsekvens ved støj på arbejdspladsen. Støj kan have helbredsmæssige konsekvenser som f.eks. stress, hjertekarsygdomme, blodpropper og diabetes.

Læs også: En forstyrrelse koster dig 25 minutter (djoefbladet.dk)

Høreskadende støj

En vedvarende støjbelastning på 85 dB(A) indebærer risiko for alvorlige høreskader. Høreskadende støj kan f.eks. være støjen fra en motorvej og større køretøjer, støj fra maskiner eller høj musik.  

Hvis der opleves kraftig, høreskadende støj på arbejdspladsen, bør man følge en række forebyggelsesprincipper for at skabe det gode arbejdsmiljø uden støj. 

Forebyg høreskadende støj
 1. Skift til en anden arbejdsmetode, der støjer mindre. 
 2. Dæmp støjen, hvor den opstår. 
 3. Afskærm maskinen. 
 4. Afskærm maskinen fra resten af produktionslokalet. 
 5. Lav akustisk regulering i produktionslokalet: f.eks. opsætning af lydabsorberende materialer på vægge og lofter.  
 6. Lav organisatoriske ændringer, så det ikke er de samme medarbejdere, der udsættes for støjen hele tiden. 
 7. Brug høreværn. 

Generende støj 

Generende støj opstår, når støj ikke er høreskadende men forstyrrende. Generende støj kan være skyld i koncentrationsbesvær og kan også være psykisk belastende og øge risikoen for stress. Generende støj kan f.eks. være højlydt samtale mellem kolleger eller bilstøj. Den generende støj er oftest den type, der opleves i kontormiljøer. Støj er netop en af udfordringer ved f.eks. storrumskontoret.  

Generende støj kan ofte forebygges ved organisatoriske tiltag, hvor f.eks. personer, der har behov for at tale sammen, sidder adskilt fra andre, der har behov for ro til fordybelse. 

Skab god akustik på arbejdspladsen 

Når der er god akustik i et lokale, kan man tydeligt høre det, man skal høre. Man generes derfor ikke af lyd, man ikke skal høre, og der er bedre vilkår for koncentration og øget produktivitet.  

Rungende og dårlig akustik medfører, at lydniveauet stiger, og det er svært at høre, hvad der bliver sagt. Dårlig akustik vil forringe arbejdsmiljøet. 

Akustikken i et rum ændres, når man skifter nogle af rummets hårde, reflekterende overflader, og erstatter dem med lydabsorberende materialer. Det gælder f.eks. på vægge og lofter, hvor man kan sætte lydabsorberende paneler op. 

Definér lokalernes arbejdsformål 

For at skabe god akustik på arbejdspladsen, er det nødvendigt at definere, hvad lokalerne skal bruges til. Koncentrationskrævende arbejde? Kommunikationsarbejde? Andet? 

Lokaler til koncentrationskrævende arbejde bør indrettes med (akustisk) afgrænsede områder, hvor personer med koncentrationskrævende arbejde sidder sammen. Derved kan man skabe et mindre rum eller kontor på arbejdspladsen, hvor der er den nødvendige ro til koncentrationskrævende arbejde.  

De afgrænsede områder kan så adskilles fra de øvrige kontorområder, f.eks.x ved hjælp af skillevægge, skærmvægge, reoler eller afstand. 

Lokaler med kommunikationsarbejdspladser, herunder f.eks. callcentre, receptioner og administration, som generelt har et højere støjniveau, bør være akustisk dæmpede for at give de bedste arbejdsvilkår, som muligt. 

Lokaler med et højt lydniveau kan forebygge støj ved at: 

 1. Være meget kraftigt akustisk dæmpede ved hjælp af f.eks. akustiklofter og vægpaneler. 
 2. Have kraftigt akustisk dæmpende møblering – f.eks. højryggede, polstrede sofaer. 
 3. Have medarbejdere, der skal kommunikere sammen, placeret tæt på hinanden.
 4. Have medarbejdere, der ikke skal kommunikere sammen, placeret så langt fra hinanden som muligt eller akustisk adskilt med skærmvægge eller skillevægge. 
Thomas Fløcke

Thomas Fløcke

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3771
 • Mobil +45 5213 2405
 • E-mail thfl@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.