Behovet for at indrette arbejdspladsen efter de fremtidige måder at arbejde på stiger i takt med, at virksomhederne arbejder mere hybridt med f.eks. hjemmearbejde, onlinemøder og afskaffelsen af individuelle kontorer og faste pladser. 

Foto: GettyImages
30.01.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Fem nye lokaler på den hybride arbejdsplads

Den hybride arbejdsplads sætter nye krav til den gode workplace experience. Få her de fem mest populære nye lokaler hos de danske virksomheder, der indretter arbejdspladsen efter de fremtidige måder at arbejde på.

Hverdagen ser i dag meget anderledes ud, end den gjorde for få år tilbage, da de fleste ansatte mødte ind på arbejdspladsen alle hverdage i ugen. I 2021 mente tre ud af 10 virksomheder, at stigningen i hjemmearbejde havde en betydning for arbejdspladsens fysiske arealer. Ét år senere har det billede ændret sig, og nu mener halvdelen af virksomhederne, at hjemmearbejde har sat nye krav til arbejdspladsens indretning.  

Læs også: DI's analyse: To ud af tre virksomheder har ikke ændret den fysiske indretning trods mere hybridarbejde - december 2021 (danskindustri.dk) 

Behovet for at indrette arbejdspladsen efter de fremtidige måder at arbejde på stiger i takt med, at virksomhederne arbejder mere hybridt med f.eks. hjemmearbejde, onlinemøder og afskaffelsen af individuelle kontorer og faste pladser. 

Der er især fem typer af lokaler, som mange virksomheder i slutningen af 2022 er begyndt at indrette og have et behov for på de danske arbejdspladser.  

Læs også: DI's analyse: Hybridarbejde medfører nye krav til indretning af arbejdspladsen - september 2022 (danskindustri.dk) 

Mødelokaler til onlinemøder 

I kølvandet på hjemsendelse og hjemmearbejde er der opstået et større behov for lokaler, hvor de ansatte lige kan tage et onlinemøde. To ud af 10 virksomheder er begyndt at indrette flere mødelokaler til onlinemøder. Mange af disse mødelokaler skal være små med kun plads til to til fire personer i lokalet. 

Mødelokale til onlinemøder kan bestå af et lille bord, to til fire stole, en skærm til tilslutning af computeren og eventuelt et ekstra kamera til onlinemødet. Det er ikke altid nødvendigt med tilslutning til en ekstern skærm, når der afholdes et onlinemøde.  

Telefonbokse 

Telefonboksen er blevet mere og mere populær på de danske virksomheder, fordi den giver de ansatte mulighed for at gå ind i et lille aflukket rum for at tage en telefonsamtale eller et kort onlinemøde og dermed ikke forstyrrer de andre i afdelingen. Tal fra september 2022 viser, at 14 pct. af virksomhederne har implementeret telefonbokse på deres arbejdspladser. 

Loungeområder 

Flere virksomheder ser et behov for at give de ansatte alternative arbejdssteder – og her især er loungeområdet blevet populært. Én ud af 10 virksomheder har indtænkt loungeområder og hang-out spots i deres dagligdag på arbejdspladsen.  

Loungeområder understøtter samarbejde, samvær og mere uformelle samtaler ligesom muligheden for at mødes og tale med kolleger fra helt andre dele af virksomheden. Områderne giver en mere hjemlig arbejdsplads, så medarbejderne kan skifte til et andet miljø end skrivebordet 

Stillezoner 

Mange arbejdspladser har i dag storrumskontorer eller arbejdsrum, hvor der kan forekomme støj. Efter lange perioder med hjemmearbejde har vores behov og krav til arbejdspladsen og arbejdsmiljøet ændret sig. 6 pct. af virksomhederne er begyndt at indrette stillezoner, så de ansatte får mulighed for at udføre deres koncentrationskrævende arbejde. Samtidig giver det også mulighed for, at dem, der arbejder bedre ved lyden af liv og summen, kan sidde sammen uden at forstyrre.  

Fordybelsesrum 

Modsat stillezonen er fordybelsesrummet et specifikt lokale, hvor én eller flere ansatte kan sætte sig ind og arbejde i ro. Et fordybelsesrum kan f.eks. være indrettet med tre skriveborde med afskærmning, så der kan sidde tre og arbejde individuelt og koncentreret. Ind til videre har 4 pct. af virksomhederne indrettet fordybelsesrum. Men faktisk kræver det ikke en stor ombygning. Det kræver blot, at medarbejderne tænker over, at mødelokaler også kan bruges til fokusarbejde.  

Det er ikke alle virksomheder, der endnu har et behov for at ændre på de fysiske arealer på arbejdspladsen som følge af hybride arbejdsformer. Hver anden virksomhed mener ikke, de endnu har haft brug for at ændre på arbejdspladsens fysiske arealer. 

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter