Formålet med aftalen er, at den skal styrke indsatsen mod seksuel chikane og fremme en sund kultur på arbejdspladserne.

Foto: Colourbox
23.02.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovforslag om seksuel chikane fremsættes nu i Folketinget

Ane Halsboe-Jørgensen har fremsat et lovforslag i Folketinget, der resulterer i flere initiativer i trepartsaftalen om seksuel chikane.

Regeringen fremsætter nu lovforslag om trepartsaftalen i Folketinget. Desuden foreslår regeringen at hæve godtgørelserne til de krænkede i særligt grove sager samt en bedre retsstilling for elever og lærlinge, der udsættes for seksuel chikane.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2022 en trepartsaftale om seksuel chikane. Formålet med aftalen er, at den skal styrke indsatsen mod seksuel chikane og fremme en sund kultur på arbejdspladserne.

Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2023.

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter