Selvom antallet af dødsulykker er steget i 2022, ses der stadig en faldende tendens over de seneste 40 år.

Foto: Colourbox
16.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Antallet af dødsulykker er faldet over de seneste 40 år

Selv om antallet af dødsulykker er steget i 2022, ses der stadig en faldende tendens over de seneste 40 år.

I Danmark anmeldes der over 40.000 arbejdsulykker om året. I 2022 var 43 af dem arbejdsulykker, som medførte døden. Det er desværre flere, end der er registreret i hvert af de seneste 10 år.  

Selv om der er sket en stigning i antallet af dødsulykker fra 2017 til 2022, kan der i løbet af de seneste 40 år ses en faldende tendens i antallet af arbejdsulykker, der har ført til død. Ser vi derfor på mere end de forgange 10 år, vil udviklingen syne mere positiv, end hvis vi kun kigger på de seneste år.

Kilde: at.dk/media/8028/arbejdsrelaterede-doedsulykker.pdf

Arbejdstilsynets tal viser, at der sidst i 70’erne og starten af 80’erne er registret ca. 100 dødsulykker. Det svarer til en frekvens på ca. 3,5 dødsulykker pr. 100.000 beskæftigede. I 2022 var frekvensen 1,4 dødsfald pr. 100.000 beskæftigede. 

Udviklingen i antallet af dødsulykker i 2022 skal ses i lyset af den generelle stigning i beskæftigelsen, men kan ikke alene forklares med denne. Med forebyggende tiltag og et skærpet fokus på sikkerhed på arbejdspladserne vil der være rum for at reducere antallet af dødsulykker i 2023. 

Forebyggende tiltag kan knække arbejdsulykkekurven 

Mange virksomheder arbejder med forebyggelse af ulykker, men der er fortsat potentiale for at komme længere. Ledelsen har det overordnede ansvar for, at forebyggelsesarbejdet sker. De skal gå foran i arbejdet, motivere medarbejderne og selv vise et godt eksempel. Det er vigtigt, at sikkerhed er en naturlig del af ledelsens daglige beslutninger, hvis arbejdsulykker skal forebygges effektivt. 

Adfærdsændrende og kulturforandrende tiltag på tværs af hele arbejdspladsen kan reducere risikoen for ulykker. Tiltagene indebærer, at (1) tale mere om sikkerhed, (2) træne sikkerhedsforanstaltninger og (3) sætte mål for sikkerhedsforhold på arbejdspladsen. 

Få inspiration til forebyggelsen 

DI’s Arbejdsmiljøkonference 2023 den 17. maj 2023 på Hindsgavl Slot præsenterer Johnny Dyreborg, seniorforsker og ph.d., NFA, de mest effektivt forebyggende ulykkestiltag. Johnny Dyreborg giver en række bud på, hvordan kommunikationen om sikkerhed kan foregå. Samtidig fortæller han om, hvordan både arbejdsmiljøorganisationers, medarbejderes og lederes adfærd kan forebygge arbejdsulykker. 

Thomas Fløcke

Thomas Fløcke

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3771
  • Mobil +45 5213 2405
  • E-mail thfl@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.