Arbejdet med sammenhængskraft på den hybride arbejdsplads kræver både dialog, retningslinjer og konkrete tiltag.

Foto: GettyImages
21.04.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Sammenhængskraft på den hybride arbejdsplads

Sammenhængskraften kan komme på prøve på den hybride arbejdsplads. Få her fem tiltag, der kan øge tillid, retfærdighedsfølelse og samarbejdsevne.

Hverdagsdilemmaer på den hybride arbejdsplads

Èn af de ting, der gør din virksomhed unik, er menneskerne i den og deres sociale relationer. Derfor er det vigtigt at arbejde med sammenhængskraften. Det gælder især på den hybride arbejdsplads, hvor tilliden, retfærdighedsfølelsen og samarbejdsevnen kan komme på prøve.  

Hvis hybrid-hverdagens store og små dilemmaer italesættes, kan risikoen for tillidsproblemer og misforståelser mindskes. Må man arbejde derhjemme, når man er syg? Hvor tilgængelig skal man være på hjemmearbejdspladsen? Hvordan dyrker vi arbejdsfællesskabets sociale relationer? Hvordan sikrer vi en tryg og produktiv arbejdsform? Dilemmaer er der nok af, og heldigvis findes der også masser af gode eksempler på konkrete tiltag, der kan styrke sammenhængskraften på den hybride arbejdsplads. 

Fakta

Sammenhængskraft på arbejdspladsen handler om medarbejdernes fællesskabsfølelse. En stærk fællesskabsfølelse kan være betinget af sociale bånd, tillid og fælles uskrevne regler.

Tiltag der styrker sammenhængskraften

Louise Hørdum, HR-direktør i Topdanmark, og Kasper Edwards, seniorforsker på DTU, har samlet fem eksempler på, hvordan man kan arbejde med øget tillid, retfærdighedsfølelse og samarbejdsevne. Udover samtaler om store og små hverdagsdilemmaer, findes der konkrete tiltag, der kan styrke sammenhængskraften på den hybride arbejdsplads. 

Skemalagte virtuelle frikvarterer og faglige check ins 
Topdanmark har skemalagte virtuelle sociale og faglige samtaler. Det har styrket medarbejdernes sociale relationer, og det har øget videndeling, læring og den eksperimenterende tilgang til arbejdet. 

Digital kaffemaskine og chatforum 
Spontane virtuelle samtaler har bidraget til sammenhængskraften og produktiviteten i Topdanmark. Relationer dyrkes over en kop kaffe på en virtuel forbindelse, og kollegernes viden er ikke længere end en chatbesked væk. 

Digital mødekultur med uskrevne regler for mute- og reaktionsfunktioner 
Medarbejderne i Topdanmark har udviklet en række uskrevne regler for, hvordan man i hybride møder sikrer, at alle kommer til orde og arbejder produktivt sammen. Ved at slukke sin mikrofon, når man ikke taler og anvende emoji-reaktioner frem for at kommentere på hinandens indlæg, opstår der færre forstyrrelser. 

Eksplicitte retningslinjer og forventninger 
Ifølge Kasper Edwards er det afgørende for tilliden, retfærdighedsfølelsen og samarbejdet, at lederen gør det klart, hvilke forventninger og retningslinjer der er for tilstedeværelse, tilgængelighed og fokustid. 

Balance mellem tillid og kontrol 
Kasper Edwards pointerer, at medarbejderne skal opleve, at lederen har tillid til dem. Det kan for eksempel opfattes som et tegn på mistillid, hvis lederen fører kontrol med, hvornår og hvor meget medarbejderne arbejder. Derfor kan man som leder eksempelvis bede sine medarbejdere om at have to timers fokustid hver uge, men lade den enkelte medarbejder om selv at bestemme, hvor og hvornår fokustiden afholdes. 

Sammenhængskraften kan ikke tages for givet 

Arbejdet med sammenhængskraft på den hybride arbejdsplads kræver både dialog, retningslinjer og konkrete tiltag. Det er ikke et quick-fix eller en “one size fits all”-løsning. Til gengæld er det en vedvarende proces, der bør udvikles og evalueres løbende. Man kan dog skrive sig et par do’s and don’ts bag øret:

DO 

DON’T 

Tale om hverdagsdilemmaer i teamet 

Skemalægge både sociale og faglige samtaler som kan foregå hybridt 

”Indrette” virtuelle rum til spontant socialt samvær og samarbejde 

Sætte klare retningslinjer for tilstedeværelse, tilgængelighed og fokustid 

Udvise tillid til at medarbejderne indretter sin arbejdstid optimalt 

Evaluere tiltag og retningslinjer løbende 

Lade det være alene op til medarbejderne selv at opsøge sociale og faglige samtaler 

Tage uskrevne regler og kultur på den hybride arbejdsplads for givet 

Føre fuld kontrol med tilrettelæggelsen af arbejdstid 

Tro at der findes én rigtig løsning, der gælder for alle 


Denne artikel er baseret på et webinar arrangeret af BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø og arbejdsmiljørådet. Webinaret “Sammenhængskraft på hybride arbejdspladser” fra den 1. september 2022 kan ses her. 

Jan Lorentzen

Jan Lorentzen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3632
  • Mobil +45 2328 5264
  • E-mail jlo@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.