Der findes både vejledninger og rådgivningstilbud, der kan klæde ledere, internationale medarbejdere og deres kolleger på til at sikre et godt arbejdsmiljø.

Foto: GettyImages
30.05.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Fem gode råd til arbejdet med internationale medarbejderes trivsel

Vores work/life-balance er i top, men det er ikke nemt at falde til som international medarbejder i Danmark. Hvordan sikrer vi vores internationale kollegers trivsel i de danske virksomheder?

Med manglen på arbejdskraft og den stadigt stigende globalisering findes der et stort potentiale i at ansætte internationale medarbejdere. Danske virksomheder kan drage mange fordele, når det kommer til at rekruttere på tværs af landegrænser og blandt internationale kandidater, der bor i Danmark. Fordelene indebærer blandt andet et større udvalg af talenter og specialister, en højere grad af diversitet og mulighed for øget innovation. 

Der er samtidig en række opmærksomhedspunkter, man bør have for øje, når man ansætter internationale medarbejdere. Der kan være sprogbarrierer og kulturforskelle, som påvirker samarbejdet. Ligeledes kan internationale medarbejdere have brug for særlig hjælp til f.eks. kulturforståelse og praktikaliteter. Der bør være et skærpet fokus på, at trivslen kan være betinget af andre faktorer, end man er vant til på arbejdspladsen. 


Danmark er det bedste land at arbejde i, men det er svært at falde til
  

I en international undersøgelse, der rangerer 52 lande på baggrund af, hvor gode de er at bo og arbejde i, set fra internationale medarbejderes perspektiv, ligger Danmark nummer 1 i kategorien Working Abroad. Det skyldes vores gode work/life-balance og arbejdstider, fleksible arbejdskultur, flade hierarki samt tilskyndelse af kreativ og ud-af-boksen tænkning. Det attraktive arbejdsmiljø medfører et stort potentiale for rekruttering af internationale medarbejdere til danske arbejdspladser. Samtidig er det en god forudsætning for trivslen.  

Til gengæld er Danmark placeret i bunden i kategorien Ease of settling in. Det skyldes en følelse af, at det er svært at danne venskaber, at vænne sig til kulturen samt at føle sig hjemme, imødekommet og velkommen. Som Danielle Bjerre Lyndgaard, Chef for Global Talent & Mobility i Dansk Industri (DI), siger:  

-Det er en stor udfordring, at vi ikke er lige så gode til at skabe gode rammer for de internationale medarbejdere uden for arbejdspladsen. Hvis vi skal kunne fastholde vores nye kolleger, bør vi være opmærksomme på deres generelle trivsel, og at de får den hjælp, de har brug for.  

Læs mere i InterNations’ undersøgelse: Expat Insider 2022 | InterNations  

Fem gode råd  

Danielle giver fem gode råd til arbejdet med internationale medarbejderes trivsel. Naturligvis vil måden, man bør arbejde med trivslen på, være kontekstafhængig, men ifølge Danielle er der nogle gennemgående behov og opmærksomhedspunkter på tværs af professioner og arbejdspladser.  

1. Vær opmærksom på den danske (arbejds-)kultur og hjælp til med forståelsen  
Som international medarbejder i Danmark kan det f.eks. være svært at forstå, hvorfor vi gerne socialiserer på arbejdspladsen, men yderst sjældent ses privat. Graden af tillid, flad struktur og autonomi kan også være anderledes på danske arbejdspladser, end man oplever andre steder i verden.   

Det kan være en god idé at reflektere over, hvad der er særligt ved den danske kultur, og hvilken betydning det har for internationale medarbejderes trivsel. Herefter kan man hjælpe sine nye medarbejdere med at forstå kulturen ved eksplicit at udtale, hvorfor man gør, som man gør, og hvilke betydninger og normer der ligger bag. En sidegevinst ved denne lille øvelse er også, at man får anledning til at reflektere over, om kulturen på arbejdspladsen har forbedringspotentiale.  

2. Hjælp godt på vej med praktikaliteter  
Hvordan anmelder jeg flytning til kommunen, hvor får jeg juridisk hjælp, og hvor kan mine børn dyrke sport? Der kan være mange lavpraktiske ting, man som international i Danmark ikke ved. Selv om de ting ikke nødvendigvis har direkte relevans for arbejdspladsen, kan det have stor betydning og påvirkning for de internationale medarbejderes dagligdag. Som leder kan man derfor spørge ind til, om medarbejderne mangler hjælp til noget og give gode råd til at finde hjælpen de rigtige steder.  

-Det er ikke fordi, det er lederens ansvar at fikse sine internationale medarbejderes problemer og private anliggender. Men der kan være behov for, at man er ekstra opmærksom på, om medarbejderne ved, hvordan de får hjælp til praktiske ting hos kommunen eller får et socialt netværk, siger Danielle.  

3. Klæd kollegerne godt på og lav eventuel en makkerordning
Det er ikke kun ledelsens ansvar at tage godt imod de internationale medarbejdere. Kollegerne kan også være en stor hjælp, når det kommer til at forklare og tale om kulturen og normerne, ligesom de kan pege de nye medarbejdere i retning af den lokale fodboldklub og borgerservice. Det er ikke nødvendigvis alle på arbejdspladsen, der er bevidste om al den tavse viden, de besidder.  

Det kan være en god idé at klæde kollegerne på til at dele deres viden og tage del i at hjælpe de internationale medarbejdere godt i gang på arbejdspladsen. Det er også en mulighed at lave en makkerordning, så man får en god struktur for videndeling og styrket kollegaskabet.  

4. Vær opmærksom på sprogforskelle, men lad det ikke være en hindring
Ifølge Danielle er sprogforskelle noget af det, der fylder rigtig meget i de danske virksomheder, der har internationale medarbejdere. For nogen kan det være en stor bekymring, når man ikke taler samme sprog. Selv om vi i Danmark er gode til at tale engelsk, kan det føles usikkert for nogen. Det kan medføre, at viden går tabt, hvis der bliver slået over i dansk, selvom ikke alle i rummet forstår sproget. Til gengæld kan det også blive en hindring for internationale medarbejderes kulturforståelse, hvis det danske sprog helt forsvinder fra arbejdspladsen.  

-Man kan godt sætte forventninger til sine internationale medarbejdere og bede dem om at starte til danskundervisning. Man når ikke nødvendigvis et sprogligt niveau, der gør det muligt at have komplicerede faglige samtaler. Til gengæld kan det gavne kaffemaskinesnakken og skabe samhørighed, når man kan have uformelle samtaler på dansk, siger Danielle.  

5. Brug nogle af alle de værktøjer og tilbud, der findes
Slutteligt råder Danielle danske virksomheder til at tage de mange tilbud og værktøjer, der findes, i brug. Der findes både vejledninger og rådgivningstilbud, der kan klæde ledere, internationale medarbejdere og deres kolleger på til at sikre et godt arbejdsmiljø. DI har udviklet og samlet en lang række brugbare værktøjer og rådgiver dagligt medlemmer om alt fra onboarding og ledelse til offboarding af internationale medarbejdere. 

Man kan komme godt i gang med det samme på DI’s hjemmeside: Internationale medarbejdere - DI (danskindustri.dk)  

Spring ud i det. Gør hvad du plejer, når du arbejder med dine medarbejderes trivsel, men husk de ekstra lag af kompleksitet, når du har internationale medarbejdere. Danielle Bjerre Lyndgaard, Chef for DI Global Talent & Mobility

Hør mere på Folkemødet  

På Folkemødet 2023 i Allinge kan du besøge Arbejdsmiljø Loungen, hvor der tales om internationale medarbejderes trivsel lørdag den 17. juni klokken 13.00-13.45. Her kan du få flere gode råd og få yderligere inspiration fra både Danielle og andre aktører på området. 

Se hele Arbejdsmiljø Loungens program for Folkemødet 2023: Program 2023 (arbejdsmiljoloungen.dk) 

  

Danielle Bjerre Lyndgaard

Danielle Bjerre Lyndgaard

Chef for DI Global Talent & Mobility

  • Direkte +45 3377 3809
  • Mobil +45 2374 4244
  • E-mail dbl@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.