06.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Debat: Leder, stil spørgsmål til hverdagens bæredygtighed

Der er kun en afmålt mængde tid og energi til rådighed, hvis en virksomhed skal blive ved med at levere på den lange bane. Ledere skal have modet til at sige nej til nye muligheder, nej til overflødige procedurer og nej til sin egen utålmodighed.

Et begreb, som for alvor er ved at vinde indpas i den ledelsesmæssige forståelse hos den moderne leder, er ”bæredygtighed”. Det kan virke som endnu et ”buzz word”, som sådan set kun bidrager til at komplicere en travl hverdag som leder yderligere. Det lyder som ekstra arbejde, og det er der ikke brug for. Der er nemlig rigeligt at lave i forvejen.

Det er faktisk hele pointen, at der er rigeligt arbejde! Vi agerer i en kompleks verden, hvor hastighed, vækst og globalisering konstant øger kravene for virksomhederne, ledere og medarbejdere.

Et ja burde måske først være nej

Hvis du som leder ikke forholder dig aktivt til de enorme handlemuligheder, der ”burde” gribes for at skabe værdi her og nu, sker der en belastning af den energi, der er til rådighed. Ved at sige ja pr. automatik tillader du et energi- og fokusmæssigt overforbrug, der belaster både medarbejdere og forretningen. Det er ikke bæredygtigt.

Det er naturligt for mange ledere at have en forståelse for, at det er deres opgave at holde fremdrift i opgaverne. Det glemmes dog ofte, at fremdrift ikke er det samme som absolut vækst. Fremdrift er også et fokus på at forædle sit produkt eller sine processer. 

Test om din ledelse er bæredygtig

Jeg foreslår her tre spørgsmål, du kan stille sammen med dine medarbejdere eller lederkollegaer. Disse tre spørgsmål skal sikre, at de beslutninger, der træffes om handlinger her og nu, er truffet med et langsigtet og bæredygtigt perspektiv. 

Har vi tid til det?
- Er der, med de opgaver vi har lige nu, en tilstrækkelig reserve af tid, som tillader, at den nye opgave kan blive planlagt, tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende? Skal vi skabe tid ved at slette andre opgaver?

Får vi energi af det?
- Bidrager den nye opgave til en situation, som giver mulighed til at bruge uudnyttede kompetencer, eller gøre os nødvendige erfaringer indenfor vores hovedopgave? 

Har det et ægte strategisk formål?
- Bringer den nye opgave os tættere på opfyldelse af vores strategi eller længere væk fra den? Og tager opgaven afsæt i ønsker om værdi fra markedet eller internt i gruppen?


Kan du svare ja til alle tre spørgsmål med overbevisning, så behøver du ikke være nervøs for bæredygtigheden. Så er valget afvejet i forhold de ressourcer, der er til rådighed.

Er du i tvivl om et eller flere spørgsmål - så sig nej ud fra en intention om bæredygtighed mellem opgave, ambition og muligheder.

  

Sune Lyng
Skrevet af:

Sune Lyng

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.