07.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Teknologisk udvikling kræver ledelse

Den teknologiske udvikling bevæger sig med hastige skridt, hvilket kræver, at ledere skal gentænke ledelse og strategi. Kinga Szabo Christensen, chef i Dansk Industri, har igennem sit arbejdsliv gjort sig en masse erfaringer og tanker omkring, hvordan ledelse i det 21. århundrede bør gribes an.

Det er et faktum, at vilkårene for danske ledere i dag er uklare. Det udgør en udfordring, når det kommer til strategisk at sætte retningen for virksomheden, nu og i fremtiden. Den teknologiske udvikling efterlader mange ledere i en udfordrende situation.

Så hvordan sørger ledere for at forretningen lykkes, når kursen ikke kan fastlægges med sikkerhed, og når man ikke besidder de rette digitale kompetencer til at kunne tage oplyste valg, hvis det så i øvrigt er en mulighed? En ting er sikkert, omend at fremtiden er uklar: ledelsesopgaven er væsentligt forandret og kræver en bevidst ændret tilgang.

Kinga Szabo Christensen er chef for 50 konsulenter i DI. De arbejder med ledelsesudvikling og oplever udfordringen hos mange danske virksomheder.

”Jeg er af den klare overbevisning, at hvis danske virksomheder skal lykkes, skal danske ledere mestre balancen i at bibeholde det, der fungerer i forretningen samtidigt med kontinuerligt at gentænke forretningen for at være gearet til fremtiden”, siger Kinga Szabo Christensen, DI.

”Som ledere må vi altså konstant orientere os om de teknologiske muligheder, der findes og opstår omkring os. Til tider kan det være udfordrende at rette synet mod verden udenfor, men hvis vi ikke gør det, hvordan skal vi så tilegne os ny viden og lade os inspirere til nytænkning?” siger DI-chefen.

Den hastige teknologiske udvikling kræver altså, at ledere gentænker ledelse og strategi. Ledere skal træne sig selv i at orientere sig, agere hurtigere og opnå maksimal agilitet. Det kræver for det meste en ændring af kultur og mind-set, som skal drive den kontinuerlige udvikling og innovation i virksomhederne. Den teknologiske udvikling kræver i høj grad, at ledere skal turde orientere sig mod andre virksomheder, men i høj grad også andre brancher.

Kinga Szabo Christensen synes, at ledere skal turde tage chancer og skabe rum og plads til at fejle – både for dem selv og deres medarbejdere. Hun siger: ”Det er først, når vi fejler, at vi virkelig lærer noget”. Derudover skal ledere i danske virksomheder blive ved med at opsøge faglige fællesskaber for at opnå ny og større indsigt, så organisationerne får tilført faglige input, som lederne potentielt ikke selv er i stand til at levere.

En ny analyse fra DI viser, at 74 pct. af de adspurgte virksomhedsledere oplever mangel på tid som den største barriere for arbejdet med innovation, og 50 pct. oplever mangel på de rette kompetencer som værende den næststørste barriere. Undersøgelsen understøtter Kinga Szabo Christensens tanker om, at danske ledere i højere grad skal prioritere innovation og nysgerrigheden omkring de nyeste teknologiske tendenser.

”Innovation er ikke valgfrit – det er kernen i det at drive forretning, også for fremtiden. Brug jeres viden og inspiration fra eksterne aktører til at udfordre jeres forretningsmodel. Det er den bedste måde at sikre, at danske virksomheder bliver ved med at være stærke, konkurrencedygtige og fremtidssikrede”, siger Kinga Szabo Christensen. 

Artiklen er bragt den 30. november 2018 i Berlingskes annoncetillæg Moderne Ledelse.

 

Skrevet af:

Mille Munksgaard

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.