Getty Images
05.08.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Langtidsholdbar lederudvikling – hvorfor virksomhederne ikke bør spare lederudvikling helt væk

Vi så det under og efter finanskrisen, og aner så småt konturerne af det samme mønster nu: En del virksomheder vælger at spare på kompetenceudvikling af deres ledere. Men er det nu nødvendigvis en god idé? Måske – hvis virksomheden er i en situation, hvor der skal spares penge her og nu – men set i et lidt længere perspektiv er det sandsynligvis en mindre god idé.

DI’s ledelseskonsulenter besøger vores medlemsvirksomheder flere gange om måneden. 150 virksomheder om året når vi rundt til, og det første spørgsmål, vi stiller, er altid: ’Hvad fylder ledelsesmæssigt hos jer?’ Svarene bruger vi til at sikre os, at både udbuddet af kurser og indholdet på dem matcher vores medlemmers behov og ønsker til lederudvikling, og sikrer ledelsesstyrke både nu og i fremtiden.

Særligt vigtigt er det, at den kompetenceudvikling af ledere, som virksomhederne investerer i, er langtidsholdbar samtidig med, at den nye viden kan  omsættes til vigtige handlinger i hverdagen med det samme.

Læs med her, når Chief of Staff and Head of Quality Rikke Molter, Scifeon, fortæller, hvad det stadig betyder for hendes ledelsespraksis, at hun har deltaget på DI’s strategiske lederuddannelse, og hvorfor hun prioriterer at tage med, når alle de tidligere deltagere på uddannelsen er inviteret til det årlige fællesarrangement i november.

Lederuddannelser er virksomhedens – ikke kun den enkelte leders

’Min interesse for det strategiske har altid været stor og jeg har fået en stærkere forståelse for strategiske processer. Jeg søger mere indflydelse på den strategiske proces og vil gerne påvirke den retning, virksomheden skal i, – og nu er jeg bedre klædt på til at gøre det’, siger Rikke Molter og fortsætter med at fortælle om, hvordan andre i virksomheden kan mærke, at hun har deltaget på uddannelsen:

Jeg er blevet bedre til at relatere til mine lederkolleger og i endnu højere grad end tidligere både forstå og respektere, når de har andre motiver og intentioner end dem, der umiddelbart er relevante for mig og mit ansvarsområde. Samtidig med, at jeg holder fast i, at det, jeg byder ind med, også er både vigtigt og nødvendigt for virksomheden Chief of Staff and Head of Quality Rikke Molter, Scifeon

Deltagerne på DI’s strategiske lederuddannelse har alle sammen en form for ansvar for at eksekvere på virksomhedens strategi. Præcis hvordan det ansvar praktiseres afhænger af deltagernes rolle i virksomheden og den måde, hvorpå der arbejdes med strategiprocesser. Fælles for dem alle er dog, at de hver eneste dag skal sikre, at der holdes fokus på at skabe de forventede resultater – uanset om lederen er fabrikschef, R&D manager, økonomichef, produktionschef, logistikchef eller noget helt sjette. I en omskiftelig hverdag og virkelighed betyder det, at der skal være et konstant fokus på forandringsledelse og kulturforandringer som et væsentligt element i strategieksekveringen.

Når du skal skabe forandringer, skal du måske gøre noget andet end du plejer

’Noget af det vigtigste, jeg tager med fra uddannelsen, er arbejdet med mit personlige lederskab. Det har betydet meget for mit videre arbejde med både min ledelsesintention og de barrierer, jeg kan have for at kunne lykkes. Det har givet mig en stærkere indsigt i, hvordan andre oplever mig som leder, og hvordan jeg gerne selv vil opfattes i lederrollen’, svarer Rikke på spørgsmålet om, hvad der er det vigtigste, hun tager med fra uddannelsen.

Oplevelsen af, at jeg er mere end bare mit job og de opgaver, der er i det. Som leder er det vigtigt at få set sig selv i forhold til noget andet og til andre, og 360o-lederevalueringen har givet mig et indblik i, hvordan andre ser mig som leder - og hvordan jeg ser mig selv. Dialogen med underviseren, mine medarbejdere, kolleger og min chef har været vigtigt for, hvordan jeg i dag udøver ledelse Chief of Staff and Head of Quality Rikke Molter, Scifeon

På DI’s strategiske lederuddannelse arbejder vi med afsæt i tre overordnede delelementer: Det strategiske lederskab, det personlige lederskab og det organisatoriske lederskab. Alle tre dele af forløbet skal være langtidsholdbare, og uden et stærkt fokus på den personlige del af ledelsesgerningen kan det blive vanskeligt at lykkes med resten. Når de omgivelser, du skal lykkes i som leder, forandrer sig, bliver det ofte nødvendigt, at du gør noget andet end du plejer. Samtidig er det vigtigt, at du har et stærkt fundament at stå på ledelsesmæssigt, så du ikke bliver blæst omkuld, når der er optræk til storm rundt om dig. Derfor arbejder vi intenst med den enkelte leders intentioner, autenticitet, ledelsesmæssige mod, evnen til at balancere i paradokser og ikke mindst den robusthed, der følger med dette.

Når viden skal omsættes til praksis

’Jeg tog virkelig 360o-lederevalueringen til mig og det har været lærerigt at finde ud af, hvordan dem omkring mig ser mig som leder. Da jeg startede nyt job, havde jeg fat i den igen for at minde mig selv om, hvor jeg skal huske at være opmærksom og hvad jeg gerne vil gøre anderledes. Hvad jeg gerne vil være kendt for som leder, hvad jeg skal tone ned og hvad jeg med fordel kan fremhæve, – og ikke mindst, hvordan jeg kan overvinde de barrierer, jeg typisk løber ind i’, siger Rikke, som et af de eksempler hun har på, hvordan hun er lykkedes med at omsætte det, hun arbejdede med på uddannelsen, til relevante handlinger i hverdagen.

Lederudvikling bliver kun langtidsholdbar, når indholdet på uddannelsen er relevant for virksomheden og ikke blot den leder, der deltager på en lederuddannelse. Det, der arbejdes med på lederuddannelsen, skal kunne omsættes til ledelseshandlinger med det samme, og det er derfor vigtigt, at der arbejdes med deltagernes egen cases – deres egen virkelighed – på lederuddannelserne. Relevant ledelse er 100 % afhængigt af den kontekst og de relationer, ledelsen udøves i – og derfor bliver den enkelte leder nødt til at finde frem til deres egen ledelsesintention og deres egne relevante ledelseshandlinger.

Netværk er vigtigt

’Jeg glæder mig til at se dem, jeg var afsted på uddannelsen og høre, hvordan det går med alle de ting, de arbejdede med ledelsesmæssigt, da vi sidst var sammen. Det bliver godt at få noget nyt med hjem – og at blive mindet om det, jeg måske har glemt’, svarer Rikke på spørgsmålet om, hvad der gør, at hun deltager på det årlige arrangement for tidligere deltagere på DI’s strategiske lederuddannelse. Og hun fortsætter: ’Det netværk, jeg har med mig, er virkelig vigtigt. Både erkendelsen af, hvor vigtigt det er at have et stærkt netværk, men også effekten af at have netværket’,

Det måske allervigtigste ved DI’s strategiske lederuddannelse er, at den ikke slutter, når forløbet formelt er afsluttet. Hele essensen af den langtidsholdbare effekt er lige netop, at deltagerne gennem lederuddannelse har fået skabt et stærkt netværk, som de kan trække på efterfølgende, at de har fået en masse ny viden, erfaringer og inspiration med hjem, som de både med det samme og på længere sigt kan bringe i anvendelse, når det er relevant. Og sidst, men absolut ikke mindst, er det vigtigt at holde fast i både netværket og lederens fortsatte udvikling.

Efter et forløb som DI’s strategiske lederuddannelse er der meget at gå hjem og arbejde med ledelsesmæssigt. Men for at fastholde momentum og sikre fortsat inspiration og opdatering på ledelsesområdet, er det vigtigt stadig at holde sig opdateret. Mange virksomheder bruger DI’s lederuddannelser til alle deres ledere og sørger på den måde for, at de har et fælles ledelsesfundament og sprog omkring ledelse, så de nemmere kan bruge hinanden som sparringspartnere i hverdagen.

En afgørende faktor

’Udover alle de relevante og vigtige emner, vi var omkring på de tre moduler af uddannelsen, var det også helt afgørende for mit udbytte og måden, jeg har fået det omsat til handlinger på efterfølgende, at de to undervisere var enormt engagerende i os alle sammen. Både holdet som helhed og deltagerne hver især’, siger Rikke, der lige som mange andre af de tidligere deltagere på forløbet stadig har kontakt til både det netværk, hun fik opbygget under forløbet og til DI’s ledelseskonsulenter, der underviste på uddannelsen.

En del af den langtidsholdbare effekt af lederudvikling består i, at der er sparring at hente både i netværket og i DI, når der er behov for det – også flere år efter, at uddannelsen er afsluttet.
   

At lykkes som leder

Måske mere end nogensinde er det blevet vigtigt, at du som leder kan navigere og balancere i en foranderlig hverdag og virkelighed. At lykkes som leder, når situationen er kompleks og præget af en grad af uforudsigelighed, kræver både en stærk eksekveringsevne, evnen til at navigere og balancere i ledelsesparadokser og modet til både at give slip og stå fast. Alt det og meget mere arbejder vi med på DI’s strategiske lederuddannelse. 

Danielle Bjerre Lyndgaard
Skrevet af:

Danielle Bjerre Lyndgaard

Danielle Bjerre Lyndgaard

Danielle Bjerre Lyndgaard

Chef for DI Global Talent & Mobility

  • Direkte +45 3377 3809
  • Mobil +45 2374 4244
  • E-mail dbl@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.