Getty Images

01.07.21 Vi rådgiver dig Nyheder

Kører dine medarbejdere sig selv for hårdt? 5 gode råd til bedre selvledelse

Mange forventer at arbejde mere hjemmefra efter coronakrisen, men hvordan støtter du dine medarbejdere i det? Her er 5 gode råd til at øge selvledelse på arbejdspladsen

Selvledelse er ikke nødvendigvis let. Det kan være svært for nogle medarbejdere reelt at forstå, hvad selvledelse betyder. Det er ikke en hverdag uden kontakt til chefen og total autonomi, hvor man kan gøre, hvad man har lyst til. Med øget hjemmearbejde er der en risiko for, at medarbejderen påtager sig for mange arbejdsopgaver, har svært ved at adskille arbejds- og privatliv ad og risikerer at blive stresset. Et styrket fokus på selvledelse kan hjælpe medarbejderen. 

Så hvad er selvledelse?

Selvledelse handler om at lede sig selv efter en fælles retning og bidrage til, at alle lykkes. Det kan eksempelvis være en medarbejder, der rækker ud efter potentielle samarbejdspartnere, bidrager til at finde fælles løsninger på problemer og selv italesætter vanskeligheder i projekter, relationer eller arbejdsopgaver. 

En selvledende medarbejder leder opad. Det vil sige, at de tager initiativ til og er medskaber af forandringsprocesser i organisationen.

Selvledelse er vigtigt, når vi ses sjældnere

Behovet for selvledelse er blevet endnu tydeligere i løbet af dette underlige år. Når du leder medarbejdere, er udfordringerne ofte svære at tage fat i uden, at medarbejderen føler sig kritiseret eller kontrolleret af dig som leder. ”Synes du ikke, jeg gør det godt nok?” kan den underliggende modstand ofte sige.

Når man arbejder med selvledelse, aflaster lederen både medarbejderen og sig selv. Medarbejderen bliver aflastet, fordi vi fjerne nogle af de bekymringer omkring egne evner og kompetencer, man kan bære rundt på. Lederen bliver aflastet ved at få skærpet tydeligheden af handlingsrummet for medarbejderen som ofte er meget større end de fleste ser.

5 gode råd til bedre selvledelse

 1. Kommunikér din vision for selvledelse
  Når du deler din tydelige vision for, hvordan du ser dine selvledere lykkes, gør du også deres handlemuligheder og deres retning for selvledelse tydeligere. Du gør det diffuse konkret. Det bliver dermed lettere for dine medarbejdere at vide hvordan, de kan lykkes i dine øjne, og hvad du ønsker dig af dem.

 2. Vis, at selvledelsen skal ændres – ikke medarbejderen
  Alle ledere har en ledelsesstil, og det er helt legitimt at arbejde med at ændre og tilpasse den. Når vi taler om selvledelse, er der dog en risiko for, at medarbejderen tager det personligt. Ved at italesætte selvledelse som en disciplin, bliver det lettere for medarbejderne at tale om egne udfordringer uden at føle skyld og skam for ikke at slå til eller ikke at løse arbejdsopgaverne ”godt nok.”

 3. Få styr på forventningerne
  Mange selvledere oplever udfordringer med det grænseløse arbejdsliv og er I tvivl om hvorvidt, deres arbejdsindsats er god og lever op til lederens forventninger. Når I arbejder med rammerne og forventningerne til medarbejderne, vil det give større tryghed, og dermed også fremme mod og medskabelse hos dine medarbejdere.

 4. Skab dialog om medarbejderens selvledelse
  Når du leder medarbejdere med selvledelse, er udfordringerne svære at tage fat på uden, at medarbejderne føler, at lederne blander sig eller at det opleves som kritik. Det er derfor en god idé at skabe dialog om, hvornår og hvordan medarbejderen selv bør række ud vedrørende udfordringer, idéer, eller initiativer.

 5. Prioritér efteruddannelse
  Det tager mere end en eftermiddag at skifte selvforståelse eller organisationsforståelse som medarbejder. Efteruddannelse er både en understøttelse af dine medarbejdere, det tager en masse unødige bekymringer og tvivl væk, og giver rum til endnu flere konstruktive tanker og handlinger – det vil sige en mere effektiv og opløftende hverdag.  

Sanina Kürstein, chefkonsulent, CEO og forfatter
Skrevet af:

Sanina Kürstein, chefkonsulent, CEO og forfatter

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter