Getty Images
10.02.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Her er 14 learnings fra den hybride omstilling

Mange virksomheder har valgt at arbejde mere hybridt på bagkanten af COVID-19. DI har samlet 14 learnings fra danske virksomheder, som er i gang med den hybride omstilling. Få overblikket over, hvad de arbejder med i den ”nye” virkelighed.

Ud af de i alt 14 learnings fra virksomheder, der er begyndt at arbejde mere hybridt, er der især fire, der går igen uanset virksomheds størrelse og branche:

  • “One size fits all” findes ikke
  • Overordnede rammer bør defineres
  • De enkelte ledere spiller en central rolle, når hybridarbejdet skal udfoldes i det enkelte team
  • Lederne kan have behov for at blive klædt på til en ”ny” virkelighed

En klar melding fra virksomheder, der arbejder med den hybride omstilling, er, at der ikke findes en ”One size fits all”. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed og fra afdeling til afdeling, hvad der giver mening i forhold til at arbejde hybridt. Derfor peger virksomheder også på, at det er vigtigt, at rammerne for den hybride måde at arbejde på bliver defineret og meldt klart ud.

En af årsagerne er, at det er hos den enkelte leder og medarbejder, at rammerne skal tilpasses og udleves i praksis. Lederne har en central rolle i at forme mere hybride arbejdsformer, og samtidig peger virksomhederne på, at lederne har brug for at tage nye ledelsesværktøjer i brug, fordi ledelse er noget andet i den hybride arbejdsform.

Nedenfor har vi samlet et lille udpluk af de ledelseskurser, som virksomhederne anvender til at klæde lederne på til den hybride omstilling, ligesom du kan læse resten af de learnings, virksomhederne har omkring hybridarbejde.

14 learnings

Her kan du læse mere om de 14 learnings, som DI har indsamlet fra danske virksomheder:

1. ”One size fits all” findes ikke
Virksomheder, opgaver, ledere, teams og medarbejdere er forskellige og har forskellige behov og præferencer. En vigtig pointe er derfor, at ”one size fits all” ikke findes.

2. Hvad skal det give?
Få defineret, hvilken værdi hybridarbejdet skal tilføre virksomheden. Og overvej, hvilke udfordringer der kan opstå. Læs fordele og ulemper ved hybridarbejde.

3. Overordnede rammer
Definér overordnede rammer eller principper for hybridarbejdet og kommunikér til alle i virksomheden, så der er rum for lokal tilpasning i de forskellige afdelinger og teams.

4. Lokal tilpasning
Læg ud til de enkelte ledere at forme den hybride arbejdsform i deres team/afdeling. Med afsæt i de overordnede rammer, opgavernes behov og medarbejdernes præferencer tilpasses en hybride balance. Læs om de fem parametre i hybridarbejde.

5. Inddrag medarbejderne
Giv medarbejderne mulighed for at komme med input til, hvordan hybridarbejdet kan udfoldes i praksis.

6. Indretning af hjemmekontorer
Lav en plan for indretning af hjemmekontor og digitalt setup. Tag stilling til, hvad virksomheden stiller til rådighed, hvad der er behov for, og hvordan det gode arbejdsmiljø sikres i en hybrid hverdag. Læs om regler og rammer for hjemmearbejde

7. Indretning af virksomheden
Få klarlagt, hvad der er behov for i en hybrid hverdag, f.eks. mødelokaler med virtuelt udstyr, kreative rum, stillezoner, loungeområder, flexpladser osv. Læs om indretning af virksomheden  og om kontorets rolle i den hybride organisation.

8. Fysiske møder
Tag stilling til og lav aftaler om, hvornår teamet mødes fysisk. Men lige så vigtigt hvad I mødes om, så Iunderstøtter sociale relationer, samarbejde, kreativitet og udvikling, når I er sammen fysisk.

9. Opkvalificering af ledere
Ledelse, tillid og nærvær er anderledes i den hybride arbejdsform. Mange virksomheder vælger at kompetenceudvikle inden for nærværende ledelse, tillidsbaseret ledelse, distanceledelse, hybrid mødeledelse, online 1:1 og virtual selling. Læs om ledelse af hybridarbejde.

10. Klæd medarbejderne på
Når flere sidder hjemme, bliver selvledelse vigtigere. Ligesom det gode arbejdsmiljø på hjemmekontoret. Tal om, hvordan man er en god, virtuel kollega og skab rum for, at medarbejderne kan vende forhold med lederen, når der er behov for det.

11. Flere sociale aktiviteter
Hvad enten de er virtuelle eller fysiske, så er sociale aktiviteter lige så vigtige som altid, da de understøtter fællesskab, samhørighed og det gode kollegaskab.

12. Afprøv teknologi
Undersøg og afprøv nye teknologier, der understøtter (virtuelt) samarbejde, innovation og nye mål. Få syv gode råd om ny teknologi.

13. Indsamling af data
Data fra systemer og løbende undersøgelser kan give et klarere billede af betydningen af hybridarbejde i virksomheden.

14. Prøv det af, evaluér og justér!
Vi ved ikke på forhånd, hvilke hybride arbejdsformer der understøtter forretningen bedst mulig. Så prøv det af i mindre formater, evaluér og justér.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter