GettyImages

22.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Cybermobning - en ny opmærksomhed

Fænomenet cybermobning er relevant som aldrig før i takt med mere hybridarbejde, hvor vi i højere grad end tidligere kommunikerer med kolleger på digitale platforme og skruer op for hjemmearbejde. Rebecka Cowen Forssell fra Malmö Universitet har forsket i emnet.

Rebecka Cowen Forssell, ekspert i Cybermobning, mener, at i takt med, at den digitale udvikling er eskaleret gennem de seneste år, og flere arbejder i hybride former, er det er vigtigt at være opmærksom på risikoen for Cybermobning. Hun var forbi DI’s arbejdsmiljøkonference 2022 og delte ud af sin viden om fænomenet.

Læs rapport: 9 ud af 10 virksomheder arbejder mere digitalt end før coronakrisen.

Rebecka Cowen Forssell om cybermobning til DI's arbejdsmiljøkonference 2022.

Karakteristika ved cybermobning

Rebecka Cowen Forssell peger på en række karakteristika, som er gældende for cybermobning og adskiller denne type mobning fra den mere traditionelle ”face to face” mobning: Cybermobning er skærmbaseret ”faceless” interaktion og i høj grad grænseløs. Sidstnævnte hænger sammen med, at e-mail og sociale medier gør det muligt at blive mobbet af f.eks. kolleger uden for kontorets rammer, mens du befinder dig derhjemme og endda uden for arbejdstid.

Ydermere forårsager distancen mellem mobbeudøver og -offer, at tonen er mere grov ved cybermobning end traditionel mobning ifølge Rebecka Cowen Forssell. Vi har flere møder i teams eller på zoom, hvor vi sidder helt forskellige steder. Mange oplever, at afstanden til kolleger bliver større, når vi arbejder mere digitalt, og tonen kan derfor blive mere grov.

Fænomenet bærer også præg af, at vi lever i en tid, hvor grænsen mellem arbejde og privatliv bliver mere og mere sløret og må forventes yderligere sløret i takt med, at vi arbejder i mere og mere hybride former.

Cybermobning adskiller sig også fra analogmobning ved, at chikanen efterlader digitale fodspor, så handlingerne bliver synlige for flere og i længere tid. Det kan f.eks. være en noget grov kommentar i chatten under et teamsmøde eller i en tråd på Facebook. Publikummet - eller såkaldte ”bystanders”- er større til chikanen, når det foregår online, end når det foregår på den fysiske arbejdsplads.

Hvad kan man gøre?

I sit oplæg på DI’s arbejdsmiljøkonferencen 2022 pegede Rebecka Cowen Forssell på vigtigheden af, at virksomheder tilegner sig viden om cybermobning på deres arbejdsplads, inviterer til en åben dialog om emnet og laver en politik herom.

Rebecka Cowen Forssell henviste til international forskning på området, der understreger, at politikken skal være proaktiv, i og med den skal forhindre cybermobning i at finde sted og reaktiv i forhold til, at der er en plan for, hvordan arbejdspladsen takler det, hvis det finder sted.

 

en proaktiv strategi

  1. Kommuniker til medarbejderne, at deres handlinger online kan få arbejdsrelaterede konsekvenser.
  2. Tydeliggør at negative kommentarer om etnicitet, personlige fornærmelser og grimt sprog, der ikke tillades på arbejdspladsen, heller ikke bør finde sted online.
  3. Mind medarbejderne om, at deres handlinger online, er utrolig svære at slette fra nettet igen.
  4. Bed medarbejderne om at tydeliggøre, at de udtaler sig på deres egne vegne og ikke virksomhedens, når de ytre sig på nettet.
Anna Nummela Friis Jensen
Skrevet af:

Anna Nummela Friis Jensen

Christine Secher

Christine Secher

Fagleder, tværgående projekter og kommunikation, Future of Work

  • Direkte +45 3377 4769
  • Mobil +45 2976 2320
  • E-mail chse@di.dk
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter