16.05.24 Vi rådgiver dig Nyheder

DI går med i ny indsats der vil løfte lederes trivsel

En ny indsats for at løfte lederes trivsel i små og mellemstore virksomheder i netop gået i luften. Initiativet er et partnerskab mellem en lang række toneangivende fag-, branche- og erhvervsorganisationer, herunder DI, som i fællesskab vil styrke lederes trivsel og resultater under overskriften ”ledere i trivsel er bedre ledere”.

Organisationerne bag indsatsen er Ledernes Hovedorganisation, Forsikring & pension, DJØF, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Håndværk, Dansk HR, Erhvervshus Sjælland, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Business Lolland-Falster. Indsatsen er finansieret af Velliv Foreningen og er startet på initiativ af Jan Heiberg Johansen, selvstændig konsulent i Heiberg Ledelse, læring og analyse og ekstern lektor på Aalborg Universitet.

Indsatsen koncentrerer sig om to centrale elementer: Tre digitale værktøjer, som ledere, ledergrupper og virksomheder kan bruge til at dagsordensætte og løfte lederes trivsel. Og baggrundsviden om betydningen af lederes trivsel for virksomheders resultater, medarbejderes trivsel og ønsket om skabe attraktive arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø i al almindelighed.

Indsatsen er baseret på en ny survey om lederes trivsel og på en gennemgang af den internationale og nordiske forskning i lederes trivsel gennemført af Jan Heiberg Johansen og Stine Rasmussen fra Aalborg Universitet. Og den viser, at det er en relevant dagsorden at sætte, påpeger Jan Heiberg Johansen.

- Et vigtigt skift i disse år er, at lederes trivsel kommer på agendaen. Det gælder i dagligdagen i virksomhederne, hvor vi mærker en brændende interesse for at styrke lederes trivsel. Det kan vi se også se i forskningen i lederes trivsel, som stiger massivt i disse år. For nogle lyder det mærkeligt, at lederes trivsel er så vigtigt for virksomhederne. Det handler om, at ledere i trivsel er en genvej til bedre ledelse, til et skift i synet på ledelse henimod mere professionel og fælles ledelse. De tre værktøjer gør det enkelt at komme i gang med arbejdet.

Indsatsen afsluttes i maj 2025 med en konference, hvor erfaringer og resultater fra partnere og deltagere i indsatsen formidles. Indtil da vil indsatsen udover udbredelse af værktøjerne blandt ledere bestå af en række road shows til virksomheder og brancheorganisationer for at dagsordensætte temaet og formidle værktøjerne.

Dansk Industri (DI) er med som partner og glæder sig over initiativet. Pernille Erichsen, underdirektør i DI uddyber:

- At ledere trives, er fundamentalt for en virksomheds sundhed og effektivitet. I DI ser vi trivsel blandt ledere som en central katalysator for et sundt arbejdsmiljø, innovation og produktivitet. Når ledere er i trivsel, spredes positiv energi og engagement gennem hele organisationen, hvilket skaber bedre resultater og en mere attraktiv arbejdsplads. Derfor er det afgørende, at vi støtter initiativer som dette, der ikke kun forbedrer ledernes velbefindende, men også styrker grundlaget for virksomhedens succes på lang sigt.

Indsatsen er forankret på hjemmesiden Lederestrivsel.dk, som rummer nyheder om indsatsen, analyser og anden baggrundsviden om lederes trivsel, erfaringer fra ledere, som arbejder med ledertrivsel m.m.

På lederestrivsel.dk er der også adgang til de tre digitale værktøjer – et til lederen selv, et til ledergruppen, og et til virksomheden som samlet organisation.

Vil du vide mere, kan du kontakte Jan Heiberg Johansen på tlf. 21168496 eller projektleder Ea Helth Øgendahl på 53616299.

 

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.