Foto: Colourbox

28.11.17 Vi rådgiver dig Nyheder

Højesteret fastsætter godtgørelsesniveau for brud på 48-timers reglen

I en ny og principiel afgørelse har Højesteret taget stilling til godtgørelsesniveauet, hvis en medarbejderen i en periode på fire måneder i gennemsnit arbejder mere end 48 timer om ugen.

Loven

Det fremgår af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet § 4, at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på fire måneder ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde.

Arbejder en medarbejder mere end 48 timer om ugen i gennemsnit over en fire måneder periode, fremgår det af lovens § 8, at medarbejderen kan kræve en godtgørelse.

Udgangspunktet er 25.000 kr.

Højesteret fandt, at godtgørelsesniveauet som udgangspunkt bør udmåles til 25.000 kr., medmindre der er særlige holdepunkter for at gå op eller ned.

Formidlende omstændigheder

Godtgørelsen kan fastsættes til under 25.000 kr. eller i særlige tilfælde helt bortfalde, hvis overskridelsen af 48 timers reglen er bagatelagtig, eller at der i øvrigt er tale om et enkeltstående, tilfældig eller undskyldelig overskridelse, og arbejdsgiveren straks har taget skridt til at undgå gentagelser.

Skærpende omstændigheder

Godtgørelse kan fastsættes til mere end 25.000 kr. og op til 50.000 kr., hvis eksempelvis overskridelsen af 48 timers reglen har et meget betydeligt omfang eller i øvrigt er foregået i flere eller længere perioder. Det er også skærpende, hvis medarbejderen har fået pålæg om at arbejde ud over 48-timers reglen, eller arbejdsgiveren har truet med afskedigelse, hvis medarbejderen vil udføre arbejdet. Det samme gælder hvis medarbejderen, hvis medarbejderen ikke har fået betaling for overarbejdet.

I ganske særlige tilfælde, hvis der eksempelvis foreligger flere forskellige skærpende omstændigheder, kan der udmåles en godtgørelse på over 50.000 kr.

Traktorføreren, der ønskede overarbejde

I den konkrete sag havde en medarbejder (traktorfører) i løbet af ansættelsen på knap seks og et halvt år, i et meget omfattende omfang arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit. Over fire år havde medarbejderen således arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit i 32 referenceperioder á fire måneder.

Medarbejderen havde selv ønsket overarbejdet og fik tilsvarende overarbejdsbetaling.

Alligevel fandt Højesteret, at traktorføreren havde krav på en godtgørelse svarende til 50.000 kr., fordi medarbejderen omfattende og gentagende havde overskredet 48-timers reglen.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen viser, at godtgørelsesniveauet som udgangspunkt fastsættes til 25.000 kr. 

Sagen illustrerer også, at der kan være formildende såvel som skærpende omstændigheder, der regulerer godtgørelsesniveauet i en opad eller nedadgående retning. 

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at det ikke lader til at være en formildende omstændighed, at medarbejderen kontrollerer sin egen arbejdstid, og selv beder om overarbejde.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter