28.11.18 Vi rådgiver dig Nyheder

Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

PERSONDATA. Datatilsynet har nu udsendt deres vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Vejledningen giver et grundigt indblik i, hvilke overvejelser man skal gøre sig som arbejdsgiver, når man behandler oplysninger om sine medarbejdere.

Længe ventet vejledning er klar

Datatilsynet har nu udsendt deres vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Vejledningen fokuserer på en række af de mest almindeligt forekommende spørgsmål, når arbejdsgivere behandler personoplysninger om deres medarbejdere.

Selv om vejledningen ikke indeholder en udtømmende beskrivelse af alle tænkelige situationer, giver den et grundigt indblik i, hvilke overvejelser man bør gøre sig som arbejdsgiver.

Arbejdsmarkedets parter på både det private og offentlige område er blevet hørt under udarbejdelsen af vejledningen. Datatilsynet har i processen været lydhøre overfor, hvilke udfordringer virksomhederne oplever i det praktiske arbejde med databeskyttelsesreglerne.

Almindelige eller følsomme (særlige) oplysninger

Vejledningen er overordnet bygget op, så den knytter sig til ansættelsesforholdets faser – rekrutteringen samt under og efter ansættelsen, og angiver retsgrundlaget ved de mest almindelige behandlinger. 

I den forbindelse forholder vejledningen sig til, hvornår der er tale om behandling af følsomme oplysninger eller oplysninger med særligt behandlingsgrundlag som eksempelvis strafbare oplysninger. Eksempelvis bliver det klarlagt, at oplysninger om en ren straffeattest er en almindelig oplysning og ikke oplysninger om strafbare forhold.

Retsgrundlaget ved de mest almindelige behandlinger

Som led i gennemgangen af ansættelsesforholdets faser tager Datatilsynet stilling til retsgrundlaget for de oftest forekommende behandlinger, herunder hvornår der kræves samtykke til behandlingen.

Et af emnerne er retsgrundlaget ved brug af personlighedstests. Udgangspunktet efter vejledningen er, at disse alene involverer behandling af almindelige oplysninger og derfor kan gennemføres på baggrund af interesseafvejningsreglen. Arbejdsgiver skal dog være opmærksom på, om der fremgår følsomme oplysninger af testresultatet, hvor behandling kræver ansøgerens samtykke.

Lidt om de registreredes rettigheder

Vejledningen indeholder en kort beskrivelse af de registreredes rettigheder og håndteringen heraf i forbindelse med ansættelsesforhold.

I forhold til indsigtsretten indeholder vejledningen to gode eksempler på håndtering af indsigtsretten. I det ene eksempel gør Datatilsynet det klart, at retten til indsigt ikke betyder, at en medarbejder har ret til indsigt i breve, notater med videre, som medarbejderen har udarbejdet i forbindelse med sin opgavevaretagelse.

Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold - klik her

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter